Gemeentelijk Vastgoed Management

Hittestress? Ga het dak op!

dinsdag 20 april 2021

Platte daken. Nederland heeft er ruim 400km2 van. Heb je wel eens op het dak van jouw kantoor gekeken? Grote kans dat het een stuk braakliggend terrein is, misschien nog net met zonnepanelen. Dat kan anders! Dakbossen, daktuinen, dakparken, maar ook met een simpel sedumdak kan je al bijdragen aan klimaatadaptatie, hittestress en de leefbaarheid in het stedelijk gebied. Scobe sprak met Rooftop Revolution over de mogelijkheden van het grootste braakliggende terrein binnen de stad.

Er is van alles mogelijk op het dakoppervlak. Je kan er water bergen om het riool te ontlasten, energie opwekken, de stad koelen en gezonder maken, met beplanting de levensduur van de daken verlengen en de biodiversiteit boosten. Zelfs de leefbaarheid binnen een stad kun je verhogen door platte daken waar iemand op uitkijkt te vergoenen. Waarom zijn er dan nog zoveel daken onbenut?

‘Het is nog niet mainstream dat we hier aan denken’, vertelt Pamela Logjes van Rooftop Revolution. Zij willen hier verandering in brengen. De stichting helpt vastgoedeigenaren en gemeentes – maar ook particulieren - met de valuecase rondom de transformatie van daken. Vooral de kosten-baten analyse is hierbij interessant. ‘We willen informeren wat de mogelijkheden zijn en helpen bij het proces richting realisatie.’

Nederland kent zeker zo’n 60.000 voetbalvelden aan plat dak. ‘We zien steeds meer zonnepanelen op daken. Een goed initiatief, maar met sec panelen op daken dragen we wel bij aan de energietransitie, maar niet aan klimaatadaptatie en dan met name hittestress. Door zonnepanelen met groen te combineren heb je een hoger rendement en voorkom je hittestress in het stedelijk gebied’, aldus Logjes. Daarmee kun je gelijk een daktuin aanleggen, maar ook met een simpel sedumdak draag je hier al aan bij.

Om te weten wat er precies mogelijk is binnen jouw wijk, stad of gebied worden er voor gemeentes en vastgoedeigenaren dakenkansenkaarten gemaakt. ‘Aan de hand van pandindicatoren, zoals bouwjaar, dakoppervlakte en platheid van het dak, omgevingsindicatoren, zoals wateroverlast en hittestress, én gebiedsanalyses maken wij een visualisatie die in één oogopslag duidelijkheid geeft over de kansen en belemmeringen bij het benutten van het daklandschap.’ Leg deze kansen naast je Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en je ziet welke mogelijkheden realistisch zijn.

Naast de G4 zijn ook gemeentes als Groningen, Zwolle, Breda en Eindhoven bezig met het multifunctioneel benutten van het daklandschap. ‘Gemeentes zijn hier steeds meer mee bezig. Je ziet ook dat als de wil er is er altijd wel passende, realistische mogelijkheden zijn die enorm kunnen bijdragen aan de klimaat adaptieve doelstellingen binnen de gemeente.’

Rooftop Revolution brengt naast kennis, advies en een stukje ontzorgen ook verbinding tussen verschillende marktpartijen. ‘We zijn onafhankelijk en hebben een drive om het daklandschap op de agenda te krijgen. Dat gaat goed! We groeien enorm en zijn ook nu weer op zoek naar nieuwe collega’s.’

Groene daken past in de gedachte van het succesvol verduurzamen van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en natuurlijk ook bij duurzame gebiedsontwikkeling. In onze tweedaagse cursus Succesvol verduurzamen helpen we je met hetgeen waar jij nu tegenaan loopt. Je krijgt tools en technieken om jouw verduurzamingsplannen naar een hoger niveau te tillen. Meer informatie vind je hier

Ben je meer geinteresseerd in Duurzame Gebiedsontwikkeling in het algemeen? Kijk dan hier.