Woningcorporaties

Het woningbouwprogramma van de PVV versus de Woningcorporatie

dinsdag 5 december 2023

Nu de PVV de grootste partij is geworden, is er een reële kans dat deze in de regering komt. Welke mogelijke gevolgen heeft dit voor de woningcorporatie, uitgaande van het partijprogramma?

Partijprogramma
De PVV wil sociale huren verlagen en huurtoeslag verhogen. De partij wil ook meer sociale huur, middenhuur en koopwoningen ‘voor Nederlanders’ bouwen. En dan gaat het niet alleen om binnenstedelijk, maar ook om buitenstedelijk bouwen. Dat maakt het in steden en dorpen gemakkelijker om ‘een straatje erbij’ te bouwen.

Gemeenten moeten sneller bouwvergunningen verstrekken en daarom procedures verkorten. De partij wil dat ‘belemmerende stikstofregels’ van tafel verdwijnen en dat statushouders geen voorrang meer krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Verder wil de PVV niet dat woningen gasvrij gemaakt worden en wil de partij voorkomen dat de warmtepomp verplicht wordt. Permanente bewoning van vakantiewoningen moet volgens het partijprogramma worden toegestaan.

Gevolgen
Een huurverlaging zet de inkomstenstroom van woningcorporaties onder druk. En daarmee de investeringsruimte om nieuwe woningen te bouwen. De enige optie is dan het opnieuw invoeren van subsidie. Of dat de bedoeling is? Dat is nog maar de vraag. Wilders zegt daar niets over.

Door geen woningen meer van het gas af te halen, wordt wel bespaard op de initiële kosten om woningen energiearm te maken. Op lange termijn levert dat geen geld op, omdat basisinvesteringen zichzelf uiteindelijk terugbetalen. Als we vervolgens wél de energiekosten blijven subsidiëren omdat we niet ‘van het gas af’ zijn, gaat het geld naar de energiemaatschappijen en is het land alleen maar slechter af.

Het bouwen voor de door de PVV genoemde doelgroepen wordt moeilijk, maar is niet onmogelijk. Toewijzingsbeleid kan anders vorm worden gegeven en nu is het ook al mogelijk om woningen toe te wijzen aan groepen als politieagenten, onderwijzers en verplegers.

Bouwen buiten de stad verlaagt de kosten en biedt ruimte. Al moeten we hier niet vergeten dat ook de infrastructuur moet worden gerealiseerd. Het bouwen van ‘een straatje erbij’ geeft minder problemen en is al ingezet onder minister De Jonge. Het versnellen van procedures is al opgenomen in de concept Wet versterking regie op de volkshuisvesting.

Huurverlaging en tegelijkertijd huurtoeslag verhogen is een dubbel cadeau. Dat wordt wel ingewikkeld…

Knelpunten
Op dit moment ontbreekt nog volledig zicht op de markt van de koopwoningen, terwijl dat juist een belangrijke kurk is waarop een grondexploitatie drijft. Voorts zouden veel van de voorgestelde maatregelen al snel in moeten gaan en daar zou weleens het grootste knelpunt kunnen zitten. De regeerperiode is alweer voorbij voordat het zover is. Wij zijn in ieder geval benieuwd welke punten van het partijprogramma straks werkelijkheid gaan worden.