Bodem

Het opknippen van graafwerkzaamheden onder de Omgevingswet. Mag dat?

donderdag 22 april 2021

Nu de Omgevingswet dichterbij komt, worden de vragen steeds concreter. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat bij graafwerkzaamheden voor infrastructuur er gekozen gaat worden voor het ‘opknippen’ van de werkzaamheden zodat je onder de 25 m3 grondverzet komt. Dat zou dan komen te vallen onder het onder kleinschalig graven waarbij er geen algemene rijksregels meer gelden. Geen meldplicht, onderzoeksplicht en MKB… Dat scheelt veel regeltjes. Hoe zit het echt?

Onder de Omgevingswet gelden bij graafwerkzaamheden waarbij er minder dan 25m3 grondverzet plaatsvindt geen algemene rijksregels. Als het gaat om hetzelfde graafwerk, dus waarbij bijvoorbeeld een gat groter en dieper gemaakt wordt, en er dus meer dan 25m3 grond verzet wordt, gelden er wel regels. Het is in dit geval dus niet mogelijk om dergelijke werken in ‘stukjes’ van minder dan 25m3 grond te knippen, omdat het dezelfde locatie betreft en er een ruimtelijk verband is.

Naast het ruimtelijke aspect speelt ook mee dat er sprake is van dezelfde opdrachtgever en/of aannemer die het werk uitvoeren. Alleen als het echt om een andere locatie gaat en de graafwerkzaamheden ruimtelijk daadwerkelijk niets met elkaar te maken, geldt het als een nieuw graafwerk.

Daarnaast geldt er voor kleinschalig graven boven de interventiewaarde wel een verplichting om gegevens en bescheiden aan te leveren. Dus aan die verplichting ontkom je hoe dan ook niet. En bevoegd gezag zal dan snel genoeg op de hoogte zijn van een feitelijk grotere activiteit als meerdere keren gegevens en bescheiden overlegd worden over meerdere graafactiviteiten.

Als blijkt dat de uitvoeringspraktijk misbruik maakt door het bewust opknippen van graafactiviteiten om onder verplichtingen uit rijksregels uit te komen, kan het bevoegd gezag handhavend optreden als aannemelijk gemaakt kan worden dat de opgeknipte activiteiten feitelijk één grotere activiteit zijn.

Kortom: het is in theorie wellicht mogelijk voor een partij om eenmalig weg te komen met het in stukjes opknippen van een werk. Zolang de graafwerkzaamheden aantoonbaar plaats vinden in dezelfde kuil of greppel, op dezelfde locatie, in ruimtelijk verband met elkaar en er meer dan 25m3 grond verzet wordt, zal het in stukjes knippen van een werk om aan de algemene rijksregels te ontkomen in de praktijk erg lastig worden.

Wil je ook meer praktische handvatten over Bodem in de Omgevingswet? Kijk dan eens bij onze tweedaagse opleiding Bodem in de Omgevingswet of download de brochure hier.

Bron: Informatiepunt Leefomgeving