Bodem

Grondwaterbeheer onder de Omgevingswet

dinsdag 8 maart 2022

De invoering van de Omgevingswet heeft invloed op jouw grondwaterkwaliteitsbeheer. De regie op de grondwaterkwaliteit en grondwatersanering wordt decentraal neergelegd bij provincies, waterschappen en gemeenten. Hoe ver zijn zij nu met dit beleid en wat zijn de belangrijkste wijzigingen en contouren van de nieuwe regels? Krijgen we per provincie een ander grondwaterbeleid? Wordt het een lappendeken aan regels of zijn er overeenkomsten te ontdekken? Peter Rood geeft de cursus Grondwaterbeheer onder de Omgevingswet. In het filmpje geeft Peter Rood een impressie van de cursus.