Bodem

Grondwater: zijn we uit de kosten?

donderdag 10 februari 2022

Het leek er in december 2021 op, dat de bestuurlijke afspraken duidelijkheid zouden bieden over de financiering van de bodem ondergrond vraagstukken waaronder de aanpak van de problemen rondom grondwater. 

Bron inhoud afbeelding rondje provincies: Scobe Masterclass bodem

Echter, de partijen zijn er niet uitgekomen. IPO en gemeenten doen alsnog een beroep op het rijk om € 7 mln extra geld te krijgen en dat alleen nog voor de basistaken (VTH). Dit ondanks de inspanning van de kleine gemeenten (G323) die nu buitenspel staan.

Het magere resultaat van het overleg is, dat kosten gemonitord zullen worden en er mogelijk alsnog aanvullende gelden komen. Je kan echter op je klompen voelen aankomen dat er geen beroep op wordt gedaan. Dit, om de simpele reden, dat als er geen zekerheid is dat er gelden zijn voor het uitvoeren van (onderzoeks)werkzaamheden ze ook niet worden gedaan. Al met al een onverkwikkelijke situatie, waarbij we nog niet eens toekomen aan de inhoudelijke afstemming tussen gemeenten en harmonisatie tussen provincies onderling. Ook daar is nog een hele wereld te winnen.

Zo zijn er nog veel ontwikkelingen en vragen over grondwater onder de Omgevingswet en hoe provincies, gemeenten en waterschappen dit gaan afstemmen en regelen.