dinsdag 5 november 2019

Grondexploitatie in voorbereiding

De notitie grondexploitatie was een samentrekking van de vragen en antwoorden die de Commissie BBV sinds 2016 zijn gesteld. Toch springt er een bijzonder punt uit: dat is de “MVA/gronden & terreinen”. Dit zijn de warme gronden. de zogenaamde warme gronden. Dit is formeel geduid als “grond, bestemd voor gebiedsontwikkeling op termijn door de gemeente” (waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld). Deze categorie biedt gemeenten weer de mogelijkheid om gronden te waarderen op basis van de toekomstige bestemming in plaats van de huidige bestemming. Sinds 2016 was dit niet meer mogelijk. Maar er zijn wel eisen:

1.     Gronden zijn onderdeel van een door de gemeenteraad vastgestelde visie of masterplan voor een concreet en binnen afzienbare tijd te starten grondexploitatie;

2.     De gebiedsontwikkeling mag niet conflicteren met inventarisatie van bedreigingen die ontwikkeling in de weg staan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of bereikbaarheid;

3.     De visie of het masterplan mogen niet in strijd zijn met het beleid van de provincie of Rijk.

4.     Er is betrokkenheid van provincie of Rijk bij de gebiedsontwikkeling;

5.     Alleen woningbouw, geen bedrijventerreinen;

6.     Minimaal eens in de 2 jaar moeten gronden worden getaxeerd, rekening houdend met de onzekerheden van ontwikkelmogelijkheden.

Uiteindelijk was het al mogelijk om warme grond tegen verkrijgingsprijs op te nemen op de balans, maar was sprake van een afwaardering naar de huidige bestemming als er op enig moment onvoldoende zicht was op de realisatie. Dat is nu veel langer vol te houden. Niet eerst afwaarderen en dan later winst nemen. Hiermee is de stabiliteit van het resultaat van het grondbedrijf beter voorspelbaar. Zeker in kleinere gemeenten zal dit positief uitpakken; waar één grondexploitatie het resultaat behoorlijk kan beïnvloeden. Aangezien dit type direct meeloopt in het bedrijf en onderwerp is van de vennootschapsbelasting zal in het specifieke geval moeten blijken hoe dit uitpakt.

In de Masterclass 'APK Planeconomie' gaat Michiel de Haan en een collega van Metafoor verder in op de vernieuwde notitie grondexploitatie van de Commissie BV.