Groei, krimp en kramp

donderdag 31 augustus 2017

De belangstelling voor de opleidingen, masterclassen en seminars van Scobe Academy groeit. Het programma van Scobe Academy groeit ook. Naast de meerdere opleidingen die betrekking hebben op gebiedsontwikkeling, zoals Planeconomie en Vastgoedrecht, organiseert Scobe al voor de zesde keer de vijfdaagse cursus Gemeentelijk Vastgoedmanagement. Ook is er nu een reeks verdiepende colleges over gemeentelijk vastgoedmanagement. 

Voor het najaar staan er ten slotte ook weer enkele zeer actuele seminars op het programma. De nieuwste ontwikkelingen zoals Omgevingswet en  kostenverhaal in de 16e tranche Besluit uitvoering Chw komen ruim aan bod. Hetzelfde geldt voor de tegengestelde fenomenen van oververhitting en krimp in de woningmarkt. Versnelling van verkoop van gemeentelijk vastgoed.

Wat we zien is een enorme versnelling in processen. Op dit moment is kostenbesparing of optimalisatie niet de belangrijkste factor voor de keuzes in het bouwproces. Het is zeker in de gebieden met oververhitting eerder de beschikbare bouwcapaciteit die tot keuzes leidt. Maar ook in de krimpgebieden hebben de kleine aannemers het druk. Ook voor constructiebureau’s, civiele dienstverlening en andere sectoren is het dringen geblazen. Het is nu vooral zoveel mogelijk zelf doen en niet afhankelijk zijn van derden.

Deze efficiency leidt er overigens ook toe dat kleinere locaties minder in trek zijn dan grotere. Dit maakt de verkoop van gemeentelijk vastgoed zeker niet eenvoudig. Zolang er nog alternatieven zijn waar sneller rendement gemaakt zal worden zal dit voorgaan. Bovendien speelt er nog de professionalisering van het verkoopproces.

Ten slotte zien we dat ook de arbeidsmarkt in de bouw en ontwikkeling weer sterk aantrekt. Hier en daar is al een tekort aan geschoolde arbeidskrachten, zowel op de bouwplaats als in het ontwikkelings/ en begeleidingstraject. Tijd om daar wat aan te doen!