Gemeentelijk Vastgoed Management

Gezonde gebouwen: hoe borg je een goede luchtkwaliteit?

woensdag 9 september 2020

In deze tijd is het voor gemeenten belangrijker dan ooit om de luchtkwaliteit van schoolgebouwen en ander vastgoedbezit gezond te houden. Volgens het RIVM voldoet zeker 80% van alle leslokalen niet aan de minimumkwaliteit voor gezonde lucht. Dat is natuurlijk een groot probleem, juist nu. Ook stelde de PVDA-fractie onlangs nog vragen aan de gemeente Winterswijk naar aanleiding van de zorgen binnen het onderwijs over de ventilatie en de mogelijke besmettingsrisico’s.

Nu de scholen weer zijn begonnen en het coronavirus nog steeds overgedragen wordt, vraagt de ventilatie, de luchtkwaliteit en het binnenklimaat extra aandacht. Minister voor Onderwijs Arie Slob heeft aangegeven de ambitie te hebben dat uiterlijk 1 oktober elke school een check heeft gedaan om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de geldende eisen en regelgeving. Maar er is er nog veel onduidelijk over bijvoorbeeld hoeveel verse lucht er nodig is.

Vooralsnog adviseert het RIVM zich te houden aan de normen van het Bouwbesluit 2012, maar gebouwen van voor 2012 voldoen hier vaak niet aan. Daarbij hanteert de ARBO andere soms strengere normen. En die wijken ook weer af van de NEN 1087 voor nieuwbouw en NEN 8087 voor bestaande bouw. Ook hanteren de normen verschillende maten; per persoon of per vloeroppervlak. Voor scholen gelden andere normen dan voor bijvoorbeeld sport, theaters, bibliotheken en buurthuizen (bron: Bouwstenen voor Sociaal). Echt overzichtelijk is het dus niet.

Er is een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) in het leven geroepen, bestaande uit Techniek Nederland (voorzitter), GGD, PO-raad, VO-raad en VNG en een informatieteam via weeropschool.nl. De ambitie is om per school meer duidelijkheid te hebben over de kwaliteit van de ventilatie in scholen plus een actieplan om dit op niveau te krijgen. Samen met de grootschalige renovatie- en verduurzamingsopgave die er ligt voor maatschappelijk vastgoed is dit hét moment om in actie te komen.

Hoe kun je als gemeente toezien op een ‘gezond gebouw’? De 2-daagse cursus Gemeentelijk Vastgoed - succesvol verduurzamen gaat in op hoe je gebouwen toekomstbestendig maakt en leer je een uitvoeringsplan opstellen.

PS. Wil je meer concrete tips? Lees hier het artikel Acht praktische tips over ventileren gepubliceerd door onze kennispartner Bouwstenen voor Sociaal.