Gemeentelijk Vastgoed Management

Gevonden voorwerpen

donderdag 17 november 2022

Bouwstenen voor sociaal meldde het volgende bericht: Oud gebouw met nieuwbouwkwaliteit.

In oktober 2022 kwam het Ministerie van BZK met een uitwerking van beleid rond renovatie. De voorgestelde aanpak bestaat uit normen, beprijzen, subsidiëren, ondersteunen en financieren. Zoals het er nu naar uitziet gaat er tot 2030 en afhankelijk van het type gebouw een renovatie standaard gelden van A++ en A+++. Dat wil zeggen dat als een gebouw wordt gerenoveerd, het advies is meteen naar deze nieuwbouwstandaard te renoveren. In dat geval hoeft je tot 2050 niet meer te renoveren, behalve wanneer het gebouw nog niet van het gas af is. Bij renovatie naar nieuwbouw kwaliteit kan je denken aan na-isolatie, verwarmen met een (hybride) warmtepomp, energiezuinige verlichting, zonnepanelen en dat soort werk. Soms kan het wenselijker zijn het gebouw te slopen, al is dat uit oogpunt van duurzaamheid en circulariteit weer niet fijn. 

Interessant is in dit verband ook dit artikel. Hier zie je de praktische uitwerking in de renovatiestandaard.