Gemeenten, koester uw planeconomen!

dinsdag 16 augustus 2016

door Theo Ram

De traditionele rol van de planeconoom gaat veranderen. Daar schijnt zo ongeveer iedereen in Nederland het wel over eens te zijn. De financiële begeleiding van ruimtelijke projecten is op zijn retour nu steeds meer gemeenten faciliterend grondbeleid wensen te voeren. De succesvolle actieve grondpolitiek van jaren geleden is te duur geworden, te risicovol, niet meer van deze tijd. Dus moet ook de rol van de planeconoom veranderen. Ofmoeten planeconomen massaal overstappen naar marktpartijen? De praktijk wijst anders uit.

 

Laat ik een aantal voorbeelden noemen:

  • Het ruimtelijk beleid van gemeenten sluit niet per definitie aan op de marktvraag. Met louter faciliterend grondbeleid is het voor gemeenten moeilijker om ruimtelijke doelstellingen te realiseren;
  • Gemeenten stellen nieuwe beleidsdoelen, waar de markt vaak niet direct een boodschap aan heeft. Denk aan duurzame gebiedsontwikkeling en energieneutraliteit;
  • Veel gemeenten hebben nog overtollige grondposities. Nog niet alle pijn uit het verleden is genomen, hoe strikt de regels daarover ook zijn. Marktoptimisme uit het verleden vraagt nog steeds om actie in de toekomst;
  • Met de komst van de vennootschapsbelasting voor gemeentelijke grondbedrijven loont het in zekere zin om positieve en negatieve projecten te verevenen. Een extra kans om moeilijk te realiseren projecten alsnog van de grond te krijgen.

Allemaal redenen om als gemeente actief te blijven op de grondmarkt. En juist hiervoor zijn sterke planeconomen noodzakelijk! Planeconomen die van de hoed en de rand weten in de financiële wereld van de gebiedsontwikkeling. Planeconomen die tegenwicht kunnen bieden, ook waar de markt het laat liggen.

Nee, de gebiedsontwikkeling van de jaren negentig en begin deze eeuw zal niet zomaar terugkeren. Accenten zullen anders worden gelegd. Dit vraagt van de planeconoom ook extra inzet, om bij te blijven in een veranderende wereld.

Maar gemeenten: laat uw planeconomen niet gaan. Koester ze! U zult ze nog nodig hebben…