Gemeentelijk Vastgoedmanagement, the next step

zaterdag 1 oktober 2016

door Paula Smits

Opvallend: bijna alle gemeenten zijn aan de gang met hun vastgoed. Niet alleen het herpositioneren van het vastgoed in ontwikkeling, maar ook de bestaande portefeuille krijgt momenteel aandacht.
Wat moeten we behouden? Waar gaan we de komende jaren afstoten? Hoe organiseren we dat in de gemeentelijke organisatie? En welk informatie systeem schaffen we aan om alle gegevens over de objecten in te voeren?

Tot zover prima natuurlijk. Er is echter ook een andere opvallende tendens: het zetten van de volgende stap naar een centraal gestuurde vastgoedportefeuille gaat moeizaam. Het lijkt wel of de urgentie er niet is. Of dat er wat vermoeidheid ontstaan bij het vinden van het juiste pad naar professioneel vastgoedmanagement. We zien de kar her en der bijna tot stilstand komen in het zand.
Bij mij bestaat de indruk dat veel gemeenten ondergesneeuwd raken met huisvestingsvraagstukken omtrent vluchtelingen, worstelen om de begroting sluitend te krijgen, turen naar een voor ieder acceptabel accommodatiebeleid, en huurprijzen die moeten kloppen. Tussendoor vraagt het ‘gewone’ beheer en onderhoud de volle inzet van de medewerkers, en dan hebben we het nog niet over de incidenten in het vastgoed die de boventoon willen voeren.

“We komen haast niet meer toe aan het optimaliseren van de portefeuille en het leggen van de basis van voor een nieuwe, gezonde, vastgoedafdeling 2.0”. De vraag is met andere woorden: hoe komen we tot de next step? In elk geval de veranderingsopgave niet stoppen. Daar is nog geen gemeente beter van geworden, integendeel. Er is gewoon geen andere keuze om door te gaan met het programma van inventariseren, herstructureren en optimaliseren. Eerst alle gegevens op orde, daarna in kleine stappen doorwerken aan het in kaart brengen van de kosten en opbrengsten van de vastgoedobjecten. Neem de lastige dossiers uit je werkvoorraad mee in je nieuwe manier van vastgoedmanagen: per casus in kleine groepjes snel en efficiënt werken in een integrale setting. Daarna dossiers afsluiten en prioriteiten stellen in het dagelijks werk. De andere helft van de week blijven besteden aan systematisch ordenen, inzichtelijk maken en met elkaar praten welke objecten echt tot de kernportefeuille gaan behoren de komende vijf tot tien jaar. Dit is in feite al een voorschot op het toekomstige portfoliobeleid van de gemeente. Maak het niet te groot door op voorhand alle formatieplaatsen al te willen bepalen, grote bezuinigingen door te voeren terwijl er nog geen pand verkocht is, en ingewikkelde discussies te voeren over allerlei beleidsvraagstukken. Eerst dingen doen, daarna beleid!
Tot slot weloverwogen keuzes maken welke objecten we willen behouden, afstoten of herontwikkelen.

Tijd voor de next step(s).

Om overzicht te krijgen over de te nemen stappen, volg de intensieve vijfdaagse cursus Gemeentelijk Vastgoedmanagement