Gemeentelijk Vastgoed Management

Geld verduurzaming gemeentelijk vastgoed: sigaar uit eigen doos

donderdag 28 januari 2021

Gemeentes hebben de komende drie jaar 1,8 miljard euro nodig voor de verduurzamingsopgave. Dat zegt de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) in een adviesrapport gemaakt in opdracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Bij dit bedrag van 1,8 miljard euro zijn de kosten voor de eigen programma’s van gemeenten, zoals het verduurzamen van het eigen vastgoed, niet meegerekend. Dit geld is dus uitsluitend bedoeld voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. De ROB stelt dat gemeenten het verduurzaming van het eigen vastgoed als een eigen taak hebben. Het gaat dan om de normeringssystematiek trap-op-trap-af. Volgens dit systeem hebben Rijk en decentrale overheden beiden eenzelfde opgave en moeten dat beiden binnen hun eigen budgetten realiseren.

Maatschappelijk vastgoed

Volgens het klimaatakkoord moeten de CO2-uistoot in 2030 met bijna de helft zijn verminderd. De uitvoering hiervan ligt grotendeels bij maatschappelijke organisaties en gemeenten maar de betaalbaarheid blijkt een heikel punt. Volgens de ROB is er de komende jaren een fors bedrag nodig om de uitvoering echt van de grond te krijgen. 1,8 miljard tussen 2022 en 2024.  En waarschijnlijk loopt dit nog verder uit tot zeker 2030. De Raad maakt niet duidelijk waar de scheiding ligt tussen eigen gemeentelijk vastgoed en maatschappelijk vastgoed. Is een gemeentelijk zwembad maatschappelijk vastgoed of eigen gemeentelijk vastgoed? Dus wellicht is het nog meer.

Gemeentelijk vastgoed

Voor het eigen gemeentelijk vastgoed is er aldus het ROB geen extra geld nodig; zoals gezegd moeten Rijk en decentrale overheden allebei ruimte binnen hun begroting zien te vinden. Echter het Rijk heeft het sociaal domein verschoven naar de gemeente; het rijk heeft deze zwaar wegende taak naar de gemeente gedelegeerd met ook nog eens een bezuinigingsoperatie. Als het gemeentefonds niet ruimer wordt dan wordt het nog knap lastig voor de gemeenten. Geld zal dan vooral gevonden moeten worden door bijvoorbeeld slimme kostenbesparingen, meekoppelkansen en betere benutting van het vastgoed etc.

Onze cursus Succesvol Verduurzamen helpt inzicht te geven in welke mogelijkheden en kansen er wél haalbaar zijn. Samen met Wicher Schonau van TwynstraGudde, de VNG en Rik Altena van DWA nemen we je mee in technische, financiële en realistische oplossingen voor jouw verduurzamingsopgave. Verzand niet in onmogelijkheden en ga aan de slag! Meer informatie vind je hier