Vastgoedbeleid

Geld nodig voor verduurzaming?

donderdag 11 februari 2021

Geld is nog steeds een issue als het aankomt op verduurzamen. Hoe behaal je de doelen en blijf je binnen budget? Scobe zet een aantal subsidies op een rijtje, zodat jij de energietransitie doelgericht en betaalbaar kan realiseren. Wel zo handig!

De eerste manier die helpt om aan geld te komen is door gebruik te maken van de Energie Investerings Aftrek (EIA-subsidie). Daarbij mag 45% van de investering ten laste van de winst worden gebracht. Uiteraard is dat wel aan een aantal voorwaarden gebonden. Zo moet er sprake zijn van actief beheer en moet er winst zijn in een onderneming die Vpb plichtig is. Inmiddels zijn gemeenten Vpb plichtig en mogelijk ligt hier dus een kans. Vaak zijn aanvullende maatregelen nodig om bijvoorbeeld grondexploitaties en vastgoed met elkaar te verbinden. Er wordt dan minder Vpb betaald wat geld vrijspeelt.  Ook buiten de deur plaatsen kan helpen, omdat dan een onderneming ontstaat die ook weer Vpb plichtig is. Het is dan wel handig om voor derden te werken. Dit is overigens niet voor alle gevallen een oplossing, maar zeker het verkennen waard.

Een tweede model gaat uit een afschrijving van 30 jaar. Bij installaties is dit tijdvak korter. Dit model lost echter niet alles op want er blijft nog steeds een druk van het aflossen en financieren van jaarlijkse meerkosten. Een variant hierop betreft een model dat de principes van de circulaire economie volgt. Materialen krijgen op voorhand een restwaarde zodat gelijk duidelijk is wat ze aan het einde van de rit weer opleveren. Hiermee gaan ook de totale kosten omlaag, omdat je met een restwaarde rekent. Voor een deel moet er dan nog steeds worden afgelost en voor een deel een rentevergoeding betaald. Hier ontstaan mogelijkheden voor een EIA-subsidie.

Nog twee modellen. Die gaan er vanuit om zoveel mogelijk kosten te verdelen over partijen.

  • Coöperatiemodel
  • Federatiemodel

Een ieder draagt het deel van de kosten naar rato van bijvoorbeeld gebruik. Mogelijk kunnen ook hier partijen ruimte vrijspelen door hun boekhoudkundige of fiscale regels. In alle gevallen geldt dat een fiscale verkenning op zijn plaats is.

Last but not least, de Vamil/MIA regeling. Als je als gemeente Vpb plichtig bent dan kun je in 2021 voor circulaire oplossingen gebruik maken van de subsidieregels van de Vamil/MIA. Voorwaarde is wel dat er winst moet worden gemaakt en het gebouw minstens 5 jaar in eigendom is/blijft. (dank je wel voor het meekijken van Draeckeburgh uit de Bilt)

Daarnaast moeten we ook blijven kijken naar subsidies als de SDE ++ en naar de aansluiting op de wijkenergievisies die nu worden gemaakt.

Meer weten over de financiering van de energietransitie van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed? Meer informatie vind je hier.