Bodem

Geactualiseerde handreiking grondwaterkwaliteit

dinsdag 13 september 2022

De handreiking grondwaterkwaliteitsbeheer onder de Omgevingswet is geactualiseerd. De Omgevingswet zorgt voor veranderingen qua beheer van het grondwaterkwaliteit. Wat gaat er o.a. veranderen voor bodem?

In plaats van algemene regels ter bescherming van de bodem komen er algemene regels voor milieubelastende activiteiten (Bal). Nu is er een meldplicht voor vergunningen- en meldingsplichtige grondwateronttrekkingen. Deze meldplicht keert niet terug maar is onderdeel van de beoordelingsregels voor wateronttrekkingsactiviteiten van het Bkl. De Omgevingswet komt concreet in de omgevingsverordening. Etc etc. Benieuwd naar de hele handreiking? Deze kun je hier lezen.