Duurzame gebiedsontwikkeling

Financiering van circulaire gebiedsontwikkeling

donderdag 9 februari 2023

In het kader van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen is er in samenwerking met Alba Concepts een grondexploitatie-model ontwikkeld voor circulaire gebiedsontwikkeling. De kracht van het model zit in het feit dat het aansluit op de klassieke grondexploitatie.

Financiële impact

Met dit model kunnen gemeenten en opdrachtgevers de financiële impact van een circulaire gebiedsontwikkeling bepalen. Het model is gevalideerd met drie casestudies en levert inzicht in de kosten en baten van circulaire woningbouw in vergelijking met traditionele woningbouw. Hiermee is een basis gelegd voor de eigen businesscase. De stap naar bedrijven is eenvoudig te maken.

Momenteel zijn de investeringen voor circulaire woningbouw hoger, maar door veranderingen zoals stijgende energieprijzen en CO₂-beprijzing van materialen naderen de traditionele investeringen en circulaire benaderingen elkaar steeds vaker. Dit laat het model ook zien.

Circulaire woningbouw

Bovendien zijn woningcorporaties en beleggers steeds meer bereid te betalen voor circulaire woningbouw. CO₂ uitstoot wordt steeds vaker meegenomen in de businesscase van met name beleggers en projectontwikkelaars die aan Europese eisen moeten voldoen. Het nieuwe model biedt de mogelijkheden om dit te verwerken .

Het voordeel van het nieuwe model is zoals gezegd gebaseerd op de klassieke grondexploitatie. Het is aangevuld met verschillende features. Het voordeel van een klassiek model is dat herkenbare circulaire principes als een gesloten grondbalans, hergebruik van bestaande gebouwen en het effect van intensiveren van het ruimtegebruik voor bijvoorbeeld circulaire deelmobiliteit makkelijk valt in te voegen.

Wat ook interessant is dat is dat in het bijbehorende onderzoeksrapport een tabel is opgenomen van meerkosten van circulariteit en samenhang met de MPG en hergebruikswaarde. Daarbij ontbreken nog de subsidies en andere financieringsmogelijkheden. Maar dat zal vast wel volgen. In het Praktijkcollege circulaire gebiedsontwikkeling ga je aan de slag met het opzetten van een circulaire grondexploitatie. 

Het hele rapport lezen of het rekenmodel downloaden? Dat kan hier