Planeconomie & Vastgoedrecht

Exploitatieplan verdwijnt, maar zijn we daar wel blij mee?

donderdag 18 februari 2021

Als het gaat om kostenverhaal dan is de gemeente de verhalende partij, maar dit kan ook het Rijk of de provincie zijn. Kostenverhaal kan plaatsvinden via gronduitgifte, exploitatieovereenkomst of exploitatieplan en is nu verplicht op basis van de grondexploitatiewet.  Met de invoering van de Omgevingswet zal er een aantal zaken rondom kostenverhaal gaan wijzigen. Afdeling 13.6 Omgevingswet en Afdeling 8.4 Omgevingsbesluit. Hoe dit in de praktijk uit gaat werken is de vraag. Het grote verschil met de huidige praktijk is natuurlijk dat er sprake is van kostenverhaal met en zonder tijdvak en de verplichte financiele bijdrage. Maar het zou wel helpen als we een handleiding zouden krijgen. Het goede nieuws is dat deze er dit jaar ook komt.

Zo komen vragen aan de orde: Betekent dit ook iets voor de huidige eindafrekening en hoe, of zijn er rekenvoorbeelden waarmee je aan de slag kunt gaan? Het antwoord op beide vragen is ja. Om je hiermee te helpen organiseert Scobe Academy de masterclass Handleiding Kostenverhaal samen met de schrijvers uitgebreid aan de orde komt. De schrijvers van deze handleiding lopen samen met jou door de artikelen heen en laten aan de hand van praktische rekenvoorbeelden zien hoe je de Omgevingswet kunt toepassen. Een unieke kans om je voor te bereiden op Kostenverhaal onder de Omgevingswet!

Meer informatie? Kijk hier