Duurzame gebiedsontwikkeling

Eerste Kamer verklaart stikstoffonds controversieel: tijdelijke “hulp” uit onvoorziene hoek

dinsdag 3 oktober 2023

Op 3 oktober 2023 neemt de Eerste Kamer het besluit om de stikstofwet van Minister Van der Wal alsnog controversieel te verklaren. Terwijl de Tweede Kamer eerst nog voor gestemd, stemmen de senatoren waarschijnlijk tegen. Hulp uit niet voorziene hoek.

Wat kan dan nog wel?
Wat kan dan nog wel om projecten voortgang te laten vinden:

  • Emissieloos materieel is een andere belangrijke pijler om projecten toch door te laten gaan, zo liet de Cobouw op 14 juni 2023 zien.
  • Tevens is er nog steeds geld beschikbaar vanuit de lopende begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zo liet Minister Van der Wal vorige week dinsdag weten.
  • Ook wordt het huidige fonds van 1,5 miljard waar de Kamers eerder over stemden niet geraakt.
  • Onder strikte voorwaarden kunnen we nog wel extern salderen. Belangrijk punt is in de meeste gevallen dat het gaat om stikstofruimte die nu reeds bestaat of contractueel en procedureel is verzekerd.
  • Wellicht dat hier en daar plannen vergroot kunnen worden, zodat er intern gesaldeerd kan worden. Mogelijk komt hier per 1 januari 2024 een eind aan, omdat er een wetsvoorstel ligt om intern salderen aan banden te leggen.

Hulp uit onvoorziene hoek
Op 22 augustus van dit jaar publiceerde ABN-AMRO het sector rapport “stand van de bouw”. Daarin wordt een verminderde vraag van consumenten naar nieuwbouw woningen verwacht, met name als gevolg van de stijgende rente en verminderd consumenten vertrouwen.

In de Primos-prognose van 5 juli dit jaar, dat onder andere de verwachtingen weergeeft voor de woningbehoefte, staat er een interessante grafiek over de gevolgen van het vorige moment dat PFAS en stikstof voor problemen zorgden. Er was toen een daling van 15% minder vergunningen onder goede marktcondities. Het effect van de tegenvallende vraag vanuit kopers leidt echter tot 50% minder vraag. Het mag duidelijk zijn dat hiermee niet de behoefte aan woningen is afgenomen, maar de tegenvallende vraag lijkt de noodzaak van locaties, die door stikstof problemen komen,  minder urgent te maken: hulp uit onverwachte hoek.

Conclusie
Even op de rem trappen als gevolg van stikstof zal landelijk niet onmiddellijk tot problemen leiden bij benodigde vergunningen. Die nemen toch tijdelijk af om andere redenen. Bovendien zijn er nog wel een aantal (dure) maatregelen. Voor woningzoekenden van betaalbare woningen ligt het anders en ook de bouwers en aannemers zijn niet blij en hebben minder werk.