Duurzaamheid? Only money counts!

maandag 25 januari 2016

Inmiddels is duurzaamheid geen hype meer maar een vast begrip in vastgoed en bij project- en gebiedsontwikkeling. Initiële kosten zijn echter nog altijd hoger dan bij reguliere bouw. Hoe krijgen we het toch financieel aantrekkelijk?

Met het business case denken bij duurzaamheidinvesteringen is het natuurlijk evident dat de besparingen op termijn meer dan opwegen tegen de extra initiële investering die ermee gepaard gaat. Echter als de haalbaarheid van een project onder druk komt te staan is de neiging van beslissers nog steeds groot om te bezuinigen op duurzaamheid.

Dit business case denken is echter al zo oud als de weg naar Rome. Iedereen snapt dat als je bijvoorbeeld hardhouten kozijnen in plaats van vuren houten kozijnen toepast je bespaart op je onderhouds- en vervangingskosten en dat dat loont! Het business case denken is dus veel breder toepasbaar dan alleen met het thema duurzaamheid maar dat wordt door velen nog onderschat. Nog steeds ligt bij veel beslissers de focus op de initiële investering. Als het niet past dan moet er bezuinigd worden terwijl er veel meer te halen valt in de exploitatieperiode. Het is inmiddels algemeen bekend dat de kosten van vastgoed voor circa 40% bestaan uit de initiële investering en voor het overige, dus 60%, bestaan uit exploitatiekosten gedurende de levensduur. Bij het business case denken kan bijvoorbeeld worden bespaard op energielasten (duurzaamheidsmaatregelen) maar ook op onderhouds- en beheerslasten (materiaalkeuze en ontwerp).

Het business case denken is dan ook universeel toepasbaar. Het kan worden toegepast op alle investeringsbeslissingen dus ook bijvoorbeeld op de investeringen die met name overheden plegen in bijvoorbeeld de aanleg en inrichting van openbare ruimte.

In de masterclass “via grond- en gebiedsexploitatie naar een businesscase” wordt ingegaan op het leggen van de verbinding tussen een grondexploitatie en de exploitatiekosten. Hierbij is van belang om inzicht te hebben in de gebiedsexploitatie. Wat voegt het nieuwe denken van een businesscase toe? Het gaat er hier om dat u inzicht krijgt in de wijze waarop de grondexploitatie samenhangt met andere exploitaties zoals die van opstallen en infrastructuur in de gebiedsexploitatie. Vervolgens gaat het om de wijze waarop vastgoed onderdeel is van een onderneming en verwerkt wordt in een businesscase. In dit dagdeel wordt de strategische kern voor de planeconomie inzichtelijk gemaakt.