donderdag 10 oktober 2019

Debat Tweede Kamer over Aanvullingswet Grondeigendom verliep voorspoedig

Dinsdag 8 oktober debatteerde de Kamer over de Aanvullingswet Grondeigendom. Veel nieuws leverde dit debat helaas niet op. Wel waren er een aantal opvallende zaken. Hierbij een korte samenvatting van het debat. 

Uit het debat sprongen een paar punten. Er is in de Kamer een behoorlijke wens om tot baatafroming te komen: diverse fracties vragen hiernaar. De kwestie van baatafroming is overigens al eerder kenbaar gemaakt en het Ministerie onderzoekt dit ook. De uitkomsten van dit onderzoek moeten we afwachten.

Daarnaast moet het mogelijk zijn om het voorkeursrecht 5 jaar te handhaven en vervolgens te verlengen met nog eens 5 jaar. Dit biedt meer mogelijkheden voor de zelfrealisator dan dat nu 10 jaar gewacht moet worden. Ook werd nog enige tijd stilgestaan bij de vraag of de gemeente een verplichting zou moeten hebben om tekortplannen niet te vergunnen. Bij de start van het debat kwam er een interessant punt naar voren als het gaat om het voorkeursrecht. Zouden private partijen dit ook niet in moeten kunnen zetten? Het is natuurlijk al eerder geuit door de Raad voor de Leefomgeving maar toch aardig dat dit punt weer terugkeert.

De Staatssecretaris die de Minister verving vond dat de gemeenten hiertoe niet verplicht is omdat in het huidige wetsvoorstel de gemeente al de mogelijkheid heeft om te weigeren. Echter bij wet gaan verbieden beperkt de bevoegdheid van de gemeente en zorgt er dus ook voor dat plannen die de gemeente wel wil door laten gaan en geld kosten niet uitgevoerd kunnen worden. Dat lijkt ons ook geheel terecht. De Staatssecretaris wilde ook geen lijstje van activiteiten waarbij te allen tijde sprake is van kostenverhaal. Dat lijkt ons ook logisch omdat de dit ingrijpt op de wijze van bekostiging van voorzieningen door de gemeente. 

Tot slot, een van onze docenten, Erik Visser van AT Osborne, betrokken bij de wet en ook aanwezig bij het debat vertelt naderhand: "Mooi om mee te maken dat de behandeling van dit wetsvoorstel waar ik lang aan gewerkt heb, voorspoedig verliep. Dinsdag is de stemming. Het is dus nog even spannend."

Op 7 november vindt het symposium Werken met de Aanvullingswet Grondeigendom plaats. Jeroen Huijben en Maarten Engelberts zijn betrokken bij de totstandkoming van de wet en kunnen jou hier helemaal over bijpraten. Aanmelden en meer informatie op: https://scobe.nl/masterclass/symposium-werken-met-de-aanvullingswet-grondeigendom