Planeconomie & Vastgoedrecht

De sterk gestegen prijzen; reactie oplossingen van deskundigen

dinsdag 12 april 2022

Velen hebben brieven van aannemers ontvangen, dat zij contracten waarschijnlijk niet gestand kunnen doen vanwege de extreme stijging van de materiaal- en energieprijzen. We hebben kort rondgevraagd en de meest partijen wachten af of verkennen hun juridische positie. Een enkeling treedt in overleg met hun aannemers.

Juridisch

Wat juridisch haalbaar is zal in de eerste plaats afhangen van wat er in de aanbestedingsdocumenten staat. Als er bijvoorbeeld staat “bij conflicten gaat bijlage XX algemene inkoop-en onderaannemersvoorwaarden boven standaard RAW-bepalingen inclusief UAV 2012 én in de algemene inkoop- en onderaannemersvoorwaarden staat “geen verrekening vindt plaats vanwege stijging van lonen, prijzen en andere kostenverhogende factoren tenzij anders overeengekomen “dan is er een basis. Anders maakt de opdrachtgever weinig kans. Zo zijn er in het verleden zaken geweest over de sterke stijging van de staalprijzen. De onderaannemer won van de aannemer met een beroep op artikel (artikel 7:753 Burgerlijk Wetboek) wat gaat over de wettelijke regeling van kostenverhogende omstandigheden in extreme situaties.

Wie dan de strijd aangaat komt bij de jurisprudentie. Uit de jurisprudentie over paragraaf 47 UAV blijkt dat extreem, er is meer dan 20 % plotselinge stijging, maar het percentage kan afwisselend zijn. De aannemer zal moeten komen met een duidelijk overzicht wat eerder is ingekocht en wat nu door de gebruikelijke leveranciers geprijsd wordt voor een bestek. Daarna is nog de vraag aan de orde wat “plotseling” is. De huidige situatie in Oekraïne is alom bekend en zorgt bijvoorbeeld voor prijsstijging. Ook staal is duurder dan voorheen,  aldus een adviseur. Voor de bandstofprijzen of olieprijzen ligt dat iets genuanceerder. De stijging is al maanden gaande; en wie drie maanden geleden inschreef op een asfaltwerk had al te maken met een stijgende markt. Er is sprake van veel arbeid en dat wordt toch getracht de prijzen te verhogen, dan is er kans de zaak te winnen.

Gevolgen voor de praktijk

Voor een aantal opdrachtgevers zal het betekenen dat ze minder werk kunnen laten uitvoeren om binnen de budgetten te blijven. Zo gaf Ron Kievits van IV Infra aan dat dit het geval is voor de Provincie Zuid Holland. Er wordt dan sterk gekeken naar de onderbouwing van de voorgestelde prijsstijging; om toch maar zoveel mogelijk uit te voeren.

David Biron van Witteveen en Bos verwacht dat de soep niet zo heet gegeten wordt als opgediend; kijk voor jezelf, maar hoe de verdeling is tussen (duur) materiaal en arbeid. Wacht eerst maar af is zijn advies.

Hugo Meyer van THN wijst vooral op de vertraging in de levering. Bij woningbouw met Woningborg- en SWK-contracten is er veel ervaring met vertraging door PFAS en corona. Dat was toegestaan, voor Turnkeycontracten met beleggers en woningcorporaties kan het anders zijn, daar zijn de risico’s groter. Het advies van Hugo is met name in de Woningborg- en SWK-contracten verleng in ieder geval het aantal werkbare. Bij turnkeycontracten is het zaak om dit soort situaties te benoemen en daar afspraken over te maken. Niet alles hoeft bij de aannemer te komen aldus Hugo. Als uitsmijter geeft Meyer nog aan om in de Woningborg- SWK-contracten neen prijsstijging op te nemen. Wat dat voor de financiering van de consument betekent is een vraag die nog openstaat.

Tot slot

Tot slot spraken we nog even kort met Metafoor; om eens te weten hoe dit allemaal door zou kunnen werken in de Metafoor Outlook. Dat antwoord is nog niet te geven. Wel was de conclusie dat voor de korte termijn we met de flinke prijsstijgingen rekening moeten houden, zeker daar waar materiaal nu geleverd moet worden en nu geproduceerd wordt is dat een realiteit. Daar waar het om de langere termijn gaat zou een demping wel weer mogelijk zijn. De ontwikkeling van de staalprijzen leert ons dat. Kijken we terug op de historische stijging van 2015, de jaren daarna zakten ze weer in elkaar.