Vastgoedbeleid

Coulancemaatregel: gemeente helpt huurders

woensdag 9 september 2020

De gemeente Rotterdam verlengt de coulanceregeling voor huurders van gemeentelijk vastgoed die door de coronacrisis een huurachterstand hebben opgelopen tot eind dit jaar. De huidige coulancemaatregel voor huurders van gemeentelijk vastgoed die vanwege de gevolgen van de coronamaatregelen de huur (tijdelijk) niet meer kunnen betalen, verloopt op 1 september.

Volgens de gemeente zijn er de afgelopen maanden 230 verzoeken van huurders binnengekomen die gebruik willen makken van de coulanceregeling. Vanuit gemeentelijke vastgoedafdelingen wordt vaak aan zowel interne als externe partijen verhuurd. De huur voor commerciële partijen wordt anders vastgesteld dan die voor interne of maatschappelijke partijen (geen kostprijshuur, maar markthuur).  De markthuur kan lager zijn dan de kostprijshuur.

De gemeente laat weten nauw contact te hebben met de huurders uit verschillende sectoren sectoren (sport, retail, horeca, kunst & cultuur) om waar nodig maatwerk te leveren. Inmiddels wordt door ongeveer de helft weer (deels) huur betaald. Het totaalbedrag aan opgeschorte huur per half augustus bedraagt ruim 8,9 miljoen euro. Het uitgangspunt van de gemeente blijft dat huurders op termijn de opgelopen huurachterstand volledig terugbetalen.

Hoe kun je als gemeente inspelen op de gevolgen van coronacrisis? Hoe zit het met huurbescherming, huurbeëindiging en huurprijzen? Wat zijn de belangen en juridische posities van de gemeente? Welke verplichtingen brengen die met zich mee?

In de cursus Gemeentelijk vastgoed - 360° overzicht zie je alle belangrijke en actuele thema's voorbij komen. Van maatschappelijk rendement en vastgoedfinanciën tot juridische aspecten en strategie. Hierna is jouw kennis allround weer helemaal actueel.