Planeconomie & Vastgoedrecht

Coalitieakkoord zet grondexploitaties onder druk

donderdag 16 december 2021

Het coalitieakkoord zoals gisteren (15 december) gepresenteerd, heeft nogal wat consequenties voor de grondexploitatie. Te noemen zijn:

  • Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens. Daarvoor moeten jaarlijks 15.000 flexwoningen beschikbaar komen en nog eens 15.000 woningen in transformatie van kantoren worden gerealiseerd.
  • Circulair bouwen en ontwikkelen is een grote prioriteit voor de regering. Daar worden ook miljarden voor vrijgespeeld.
  • De woningbouwimpulsen worden voortgezet; al komt de nadruk wel steeds meer op goedkope woningen te liggen.
  • Er komt een verdergaande differentiatie in sociale huurniveaus: verlagingen aan de ene kant en verhogingen aan de andere kant.
  • De premie-A woning komt terug.
  • De prijs van middendure huurwoningen wordt verder gereguleerd. De markttoets voor corporaties om deze woningen te bouwen wordt gedurende de hele komende kabinetsperiode opgegeven.
  • De verhuurdersheffing wordt afgeschaft.

Veel van deze maatregelen zullen zorgen voor een druk op de grondexploitatie omdat de woningen goedkoper worden, of omdat ze meerkosten met zich meebrengen. Wel lijkt er meer armslag voor de corporatie te ontstaan.