Planeconomie & Vastgoedrecht

BTW: beklinkerde parkeerplaats geen bouwterrein maar bebouwde grond

donderdag 11 augustus 2022

Op 28 juni 2022 deed de rechtbank Gelderland uitspraak in een zaak die onder andere draaide om het feit of een parkeerterrein wel een gebouw was. Als dat zo was dan konden gronden in de OVB geleverd worden.  

BV X verkreeg in juni 2017 de eigendom van twee percelen grond met daarop een kantoorgebouw met parkeerterrein en overige aanhorigheden. Zij was van plan de bestaande opstallen te slopen en op het terrein nieuwbouw te ontwikkelen. De koopprijs bedroeg € 1.620.000 en in de akte van levering stond dat geen BTW, maar wel € 97.200 overdrachtsbelasting (OVB) was verschuldigd. Op de dag van levering van de percelen werd het nog op te richten gebouw gesplitst in appartementsrechten. BV X leverde in 2017 23 van de 25 appartementsrechten in het nieuwe gebouw aan verschillende kopers en voldeed daarbij geen BTW. De aan haar in rekening gebrachte voorbelasting van € 43.422 bracht BV X volledig in aftrek. De inspecteur vond dat het parkeerterrein niet als bebouwde grond kwalificeerde maar als bouwterrein en legde BV X een naheffingsaanslag BTW op van € 215.953. BV X ging in beroep.

Rechtbank Gelderland stelde BV X in het gelijk. De Rechtbank stelde vast dat het betreffende perceel een beklinkerd parkeerterrein omvatte. De rechtbank oordeelde dat parkeerplaatsen, straten, pleinen, trottoirs die waren vervaardigd met niet-natuurlijke materialen, als gebouw moesten worden aangemerkt. Daarbij maakte het materiaal niet uit, zodat het door de inspecteur gemaakte onderscheid tussen asfalt en klinkers niet van belang was. Volgens de Rechtbank was het een feit van algemene bekendheid dat de aanleg van een parkeerterrein met klinkers, zoals op het perceel, meer omvatte dan het enkel neerleggen van klinkers. De klinkers konden, als deze door de verwijdering niet beschadigd waren geraakt, worden hergebruikt, maar dat leidde er niet toe dat het parkeerterrein als zodanig eenvoudig kon worden gedemonteerd of worden verplaatst. Het was ook niet nodig dat het parkeerterrein en de fietsenstalling onlosmakelijk met de grond waren verbonden.