De onderwereld en de bovenwereld

maandag 1 december 2014

Bodemverontreiniging en andere civiele ingrepen in de bodem

De ondergrond is de basis voor locatie- en gebiedsontwikkeling en biedt kansen voor nieuwe gebruiksfuncties. Tegelijkertijd kent de ondergrond ook zijn beperkingen. Het is van belang om de juiste strategische keuzes te maken, door ondergrond en bovengrond zodanig aan elkaar te koppelen, dat ontwikkelprocessen succesvol kunnen worden doorlopen en de duurzame waarde van de ondergrond optimaal tot zijn recht komt.

Daarbij zien we een voortgaand proces, waarbij het steeds drukker wordt in de ondergrond. Functies in de bovengrond en ondergrond zitten elkaar dan soms flink in de weg. Daardoor worden ontwikkelopgaven steeds complexer om te realiseren. Voor een ontwikkelaar, die grip wil krijgen op uitvoeringsrisico’s, betekent dit een serieuze uitdaging. Maar ook een beheerder, die regie wil voeren op een duurzaam gebruik van de ondergrond, ziet zich vanuit deze optiek voor uitdagingen gesteld.

Door in een vroeg stadium ondergrondse en bovengrondse ontwikkelingen integraal te overzien, kan vooruit worden gepland en kan de ondergrond op een efficiënte en duurzame wijze worden benut, liefst met een kwaliteitsverbetering op langere termijn.

Eén van de erfenissen uit ons verleden, die zich minder zichtbaar in de ondergrond kan ophouden, is bodemverontreiniging. Dit is één van de meer technische aspecten die een voorgenomen ontwikkeling nog uitdagender kan maken.

De ondergrond speelt ook een belangrijke rol in de civiele techniek, welke zich richt op het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten en infrastructuren die verbonden zitten in of op de bodem. Hierbij valt te denken aan kabels en leidingen, gebouwen, wegen, bruggen en viaducten en dergelijke. Door op een slimme manier de civieltechnische mogelijkheden die de ondergrond biedt te benutten, kan een voorgenomen ontwikkeling een succesvol resultaat opleveren. Ook zaken zoals duurzaamheid en klimaatbestendig bouwen zijn zaken die gelukkig steeds vaker in het plan- en ontwerpproces worden geïntegreerd. Hiermee worden onze ruimtelijke opgaven meer gericht op een goede levenscyclus die de “mooie projecten" kenmerken.

Tijdens de Gecombineerde opleiding Planeconomie en RO- en Vastgoedrecht van Scobe Academy wordt nader ingegaan op de onderwerpen bodemverontreiniging en civiele techniek in relatie tot locatie- en gebiedsontwikkeling. Hierbij worden behandeld de stedenbouw als ordenend principe, actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving, de verschillende mogelijkheden van bodemsanering, de invulling van de openbare ruimte, de relatie tussen beheer en onderhoud, de belangrijkste technische oplossingen rond regenwater, vuilwater en verharding en het uitvoeren van vingeroefeningen met eenheidsprijzen, kengetallen en prijzenboeken.