Bodem

Ammoniakfilter zorgt voor doorbraak in vermindering stikstof

dinsdag 15 december 2020

Vijftig procent stikstofreductie in 2050. Dat is buitengewoon ambitieus. Toch staat dat in de stikstofwet die recent is aangenomen in de Tweede en de Eerste Kamer. Bij de De Boer Special Machines uit Opperdoes weten ze er wel raad mee. De Boer heeft een machine ontworpen met een speciaal filterpakket en plantaardig vloeistof. Hiermee pakt de Boer de stal aan en de mestopslag. De kern van het ammoniakprobleem zit namelijk bij de mestopslag. Scobe sprak met hen.

Maar nu de harde werkelijkheid: een dergelijke machine kan aldus de regels alleen een bijdrage leveren als hij gecertificeerd is voor een bepaalde toepassing. Voor koeien, varkens en kippen geldt allemaal een apart certificaat.

Er wordt dan middels praktijkproeven gemeten of hetgeen is beloofd ook daadwerkelijk gebeurt Dat kost normaliter meer dan een jaar. Een jaar wat we niet hebben als we de vermindering van de uitstoot willen halen. Dat De Boer niet alleen staat blijkt wel uit een overleg met VNO-NCW waar afgelopen week meer dan 10 bedrijven met innovatieve technieken aan de bel trokken. De Boer kan snel schakelen om op te schalen. De techniek is er, nu nog de papieren.

Overigens biedt de 21e tranche van de Crisis en Herstelwet, vooruitlopend op de Omgevingswet, experimenteerruimte om realtime emissies van amoniak te meten met sensoren. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en het lokale bevoegd gezag kunnen toestemming geven voor een experiment voor dergelijke innovatieve stallen. Het vervelende is dat deze 21e tranche wel behandeld is in de Tweede Kamer maar nog niet in werking is getreden. Ook blijft voor veel boeren de financiering nog een probleem, zolang er geen certificering of andere legitimiteit als Chw-experiment is om dergelijk systemen toe te passen. We zouden zeggen: zorg dat je ook al de omgevingsdienst hebt opgelijnd. Dat geeft ook vertrouwen naar de bank.

Het mag duidelijk zijn dat deze vinding uit Opperdoes veel betekent voor de bodem. Stikstofvermindering staat bij ons allen hoog in het vaandel.