Woningcorporaties

Afschaffing verhuurdersheffing

donderdag 16 december 2021

In het regeerakkoord is opgenomen dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Dat is natuurlijk een bericht dat we graag ontvangen, maar er is meer. We pakken er een paar punten uit.

Er komt een verdergaande differentiatie in de huur. Het regeerakkoord stelt ‘We verlagen de sociale huur voor mensen met een lager inkomen en we verhogen stapsgewijs de huur voor mensen met een hoger inkomen tot de marktconforme huur’. We moeten ons natuurlijk wel realiseren dat we ook nu al het concept van passende huur hebben. Huur verhogen aan de bovenkant is nieuw.

Om zittende corporatiehuurders in grondgebonden woningen een start te geven op de koopmarkt, krijgen ze de kans om hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen. Daarnaast willen we starters helpen een woning te kopen, bijvoorbeeld door een nieuwe vorm van premie A-woningen, zonder dat hierdoor de woningprijzen extra stijgen. Dit laatste is echt nieuw.

Middenhuurwoningen krijgen een vorm van huurprijsbescherming

En wel zodanig dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt én het rendabel blijft voor institutionele beleggers om in deze woningen te investeren. Om woningcorporaties te stimuleren tot de bouw van middenhuurwoningen wordt de markttoets gedurende de hele kabinetsperiode opgeschort. We vereenvoudigen het woningwaarderingsstelsel en de gang naar de Huurcommissie. Vaste huurcontracten blijven de norm.