Duurzame gebiedsontwikkeling

(Wijk)uitvoeringsplan: opdrachtformulering en maken van een plan

Wanneer? 
woensdag 11 december 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€  695,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de masterclass. Daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd. 

Inhoud

Het (wijk)uitvoeringsplan brengt de warmtetransitie dicht bij burgers en bedrijven. Als projectleider zul je dat plan natuurlijk veelal niet zelf maken, maar moet je het proces aansturen. Alles begint bij een goede uitvraag. Maar er is nog een voorvraag: welke businesscase of -cases kunnen uit en welke interne capaciteit is er? Doelstelling van deze masterclass is hoe je binnen afzienbare tijd een uitvraag formuleert en de resultaten onderweg met je team blijft monitoren.

Programma

Deel 1: Vakinhoudelijk - maken (wijk)uitvoeringsplan

 • Voorbeelden van (wijk)uitvoeringsplannen in vooral bestaande voorraad.
 • Laten opzetten van een businesscase voor gekozen uitvoeringstrategie, inclusief knelpuntanalyse voor risico’s.
 • Hoe vorm je een team: wie heb je nodig?
 • Formuleren van een opdracht voor het maken van een (wijk)uitvoeringsplan.
 • Begeleiden van het maken van een uitvoeringplan: isoleren, warmtenet, WKO, groen gas, all-electric.
 • De omgeving steeds blijven betrekken: hoe en hoe vaak?
 • Voorbereiden besluitvorming van een plan door de raad.

Deel 2: Vaardigheidstraining - teamwerk

 • Doel en richting voor het team bepalen.
 • De uitdagingen en valkuilen in een team bij het formuleren van een opdracht.
 • Hoe motiveer je je team wanneer het project korte tijd stil(ler) ligt?
 • Hoe als team te handelen bij kritiek van buiten.

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Doelgroep

Iedereen die zich binnen of met de decentrale overheid bezighoudt met vraagstukken rond de energietransitie, duurzame energie, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkelingen, ruimtelijke ordening en warmte transities zoals;

Projectleider, Adviseur, Projectmanager, Omgevingsmanager, Programmamanager, Procesregisseur, Coördinator, Beleidsadviseur, Gebiedsontwikkelaar,  (Concept)Ontwikkelaar, Landschapsontwerper openbare ruimte.  

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je bent in staat een plan van aanpak voor een (wijk)uitvoeringsplan te maken.
 • Je kunt een opdracht formuleren.
 • Je kunt het proces van het maken van het plan monitoren en je weet je team daarbij te betrekken.

Investering

Tijd
De masterclasses vinden plaats van 9.30 - 16.30 uur plaats. 

Kosten

 • Gehele opleiding €4.199,-*
 • Leergang 1 of 2 € 3.339,-*
 • Masterclass 1 dag € 695,-*

Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht). 

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.