Duurzame gebiedsontwikkeling

(Wijk)uitvoeringsplan: het opstellen en borgen van de uitvoering

Wanneer? 
woensdag 15 januari 2025 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€  695,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de masterclass. Daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd. 

Inhoud

Het wijkuitvoeringsplan maken is één, ervoor zorgen dat iedereen zich er zoveel mogelijk aan houdt is twee. Om dat voor elkaar te krijgen kun je in ieder geval het publiekrecht voor je laten werken. De Omgevingswet biedt meer kansen dan bestemmingsplannen. Het doel van deze masterclass is te leren hoe je de gewenste strategie kan borgen. Tevens proberen we een praktische uitvoeringsagenda te maken. Het vraagt immers het nodige gepuzzel en creativiteit om de juristen aan het werk te zetten.

Programma

Deel 1: Vakinhoudelijk - borgen uitvoering wijkuitvoeringsplan

 • Instellen van onderzoek naar het beste alternatief, inclusief meekoppelkansen.
 • Varianten laten maken met ten minste 50% publiek eigendom van een warmtenet.
 • Laten opstellen van (planregels voor) wijkuitvoeringsplannen.
 • Verankeren van publieke belangen in bestemmingsplannen/omgevingsplan/programma en  vergunningen.
 • Borgen van samenwerking met partners als energie- en woningcorporaties.
 • Opstellen van plan voor een realistische uitvoering, inclusief subsidies.

Deel 2: Vaardigheidstraining - analytische en onderzoeksvaardigheden

 • Je overziet de (mogelijke) consequenties van bepaalde keuzes en denkt vooruit.
 • Je kunt goed verbanden leggen als het gaat energiemaatregelen en verschillende RO-instrumenten.
 • Je oordeelt niet zonder dat je het vraagstuk van meerdere kanten hebt bekeken.
 • Doorvragen en luisteren: niet iedere plannenmaker is in staat om jouw opgave goed verwerken.

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Doelgroep

Iedereen die zich binnen of met de decentrale overheid bezighoudt met vraagstukken rond de energietransitie, duurzame energie, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkelingen, ruimtelijke ordening en warmte transities zoals;

Projectleider, Adviseur, Projectmanager, Omgevingsmanager, Programmamanager, Procesregisseur, Coördinator, Beleidsadviseur, Gebiedsontwikkelaar,  (Concept)Ontwikkelaar, Landschapsontwerper openbare ruimte.  

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Weten wat je wel en niet moet doen bij het informeren van burgers en bedrijven.
 • Je kunt de juiste juridische middelen laten inzetten om het uitvoeringsplan te borgen.
 • Je leert de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet.
 • Je brengt je keuzes steeds in beeld, zodat je beslissingen logisch zijn.

Investering

Tijd
De masterclasses vinden plaats van 9.30 - 16.30 uur plaats. 

Kosten

 • Gehele opleiding €4.199,-*
 • Leergang1 of 2 € 3.339,-*
 • Masterclass 1 dag € 695,-*

Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht). 

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.