WEBINAR - Grondwaterbeheer onder de Omgevingswet

Wanneer? 
maandag 7 juni 2021
Waar? 
Digitaal
Investering? 

Deelname is gratis

Inhoud

De invoering van de Omgevingswet heeft invloed op jouw grondwaterkwaliteitsbeheer. De regie op de grondwaterkwaliteit en grondwatersanering wordt decentraal neergelegd bij provincies, waterschappen en gemeenten. Hoever zijn die nu met dit beleid en wat zijn de belangrijkste wijzigingen en contouren van de nieuwe regels? Krijgen we per provincie ander grondwaterbeleid? En wordt het een lappendeken aan regels of zijn er wat overeenkomsten te ontdekken? Hoe zorg je dat er integraal wordt samengewerkt op het grondwaterdossier? Wat zijn de ervaringen tot nu toe richting de Omgevingswet?

In dit webinar krijg je een eerste inkijkje door Peter Rood die nauw betrokken is bij het maken van de nieuwe afspraken en het implementeren van het nieuwe beleid. 

Webinar: 13:00-13:45 uur

Programma

Grondwater in de Omgevingswet

  1. Omgevingswet
  2. Nieuwe regels voor grondwater onder de Omgevingswet
  3. Lozingen
  4. Onttrekkingen
  5. Drinkwater
  6. Industrie
  7. Tijdspad

Docenten

Doelgroep

Op wie is dit webinar gericht?

Iedereen die te maken heeft met grondwaterkwaliteitsbeheer.