Bodem

Water en bodem sturend: hoe dan?

Wanneer? 
maandag 17 april 2023
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 675.- (excl. btw)

Inhoud

Het Rijk heeft in november 2022 het principe uitgesproken dat Water en Bodem sturend moeten zijn. Dat is gedaan in een uitgebreide beleidsbrief. De VNG heeft dit onderschreven maar wel de vraag gesteld hoe u dit wil  borgen, hoe wilt u dit betalen – en hoe wilt u het capaciteitsgebrek oplossen bij decentrale overheden en aan specialisten op het gebied van water en bodem. 

Middels deze masterclass geven we graag invulling aan de vraag: hoe dan? Hoe maak je een beleidskader? Hoe borg je dat juridisch? Uniek in deze masterclass is de behandeling van de vraag: hoe financier je het en wat te doen als het kader ontbreekt. Op deze manier delen we kennis zo dat jij hier direct mee aan de slag kan.

Programma

Doelstelling: Hoe stuur je op water en bodem (spons, grondwaterpeil, ontwatering, stikstof, CO2 en bodemleven)?

 • Welke antwoorden moet je bij sturing formuleren:
  • Hoe formuleer je een gebiedsgericht aanpak voor diffuse verontreiniging?
  • Hoe maak je een advies met een afweging inzake Bodem en Energie transitie grondwater en drinkwater?
  • Nieuwe Regels over grond ontgraven en hergebruik van grond: circulariteit. Zijn boetes nodig?
  • Hoe werkt de nieuwe landelijke maatlat van BZK en I&W voor een groene klimaat adaptieve gebouwde omgeving?
  • Compensatie in het landelijk gebied.
 • Borging
  • Invoegen van water en bodem in de beleidsregels van de provincie: de ladder duurzame verstedelijking.
  • Regels in het bestemmingsplan: eenvoudiger dan je denkt; het parapluplan.
 • Financiering
  • Subsidieregelingen, Transitiefonds, Deltafonds
  • Bijdragen uit gebiedsontwikkelingen.
  • Overige financiële instrumenten zoals kostenverhaal onder de Wro en straks de OW
 • Verwerk water en bodem in een ontwerp voor stedelijk en landelijk gebied: 
  • Als er wel een kader is
  • Er zijn initiatieven en er is geen kader wat dan?

Docent

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteiten waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Deelnemers

Medewerkers RO, bodem van gemeenten en provincies, omgevingsdiensten en ingenieursbureaus. En verder een ieder die bezig is met de doorvertaling 

Investering

€ 675 - (excl. btw, voor gemeenten terugvorderbaar uit het btw-compensatiefonds). Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de masterclass. Daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd. 

Resultaat

Na deze dag ben je helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weet je hoe kunt je sturen op vitale bodem (spons, stikstof, CO2 en bodemleven):

 • Je bent in staat een gebiedsgericht aanpak diffuse verontreiniging te formuleren.
 • Je maakt een advies met een afweging inzake Bodem en Energie transitie grondwater en drinkwater.
 • Je kent de nieuwe regels over grond ontgraven en hergebruik van grond: circulariteit. En weet of boetes nodig zijn?
 • Je weet hoe de nieuwe landelijke maatlat van BZK en I&W werkt voor een groene klimaat adaptieve gebouwde omgeving.
 • Je kent de compensatie in het landelijk gebied.
 • Je weet hoe het invoegen van bodem in de beleidsregels van de provincie werkt.
 • Je kent de regels in het bestemmingsplan en weet hoe je werkt met het parapluplan.
 • Je kent de subsidieregelingen.
 • Je weet wat de overige financiële instrumenten zijn.
 • Je bent in staat te werken aan een project als er wel een kader is.
 • Je weet wat te doen binnen projecten als er zijn initiatieven zijn maar geen kader.