Duurzame gebiedsontwikkeling

Warmtevisies en wijkuitvoeringsplannen

Wanneer? 
dinsdag 26 september 2023
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 395 ,-

Inhoud

De energietransitie heeft nog nooit zo geleefd binnen gemeenten als nu. In coalitieakkoorden worden concrete doelen voor de lange en korte termijn gesteld. Momenteel is het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) voor de bestaande voorraad bij gemeenten het meest urgent. Voor de langere termijn benoemt meer dan de helft van de gemeenten zelfs een specifiek jaartal voor een energie neutrale gemeente.

Een mooi streven! Echter ontbreekt het vaak nog aan een duidelijk en realistisch uitvoeringsplan voor medewerkers. Wat zijn de technische instrumenten die je kunt inzetten? Hoe dek je de kosten? En hoe krijg je bewoners mee? Tijdens deze masterclass krijg je concrete handvatten aangereikt om beleid naar de praktijk te vertalen op zowel financieel, organisatorisch als juridisch vlak.

 

Programma

Warmtevisies en wijkuitvoeringsplannen

Deze ochtend gaat over de verschillende keuzemogelijkheden die je hebt bij het inrichten van een warmtevisie en een wijkuitvoeringsplan.

9.30 uur: start

 1. Wet VET, klimaatwet en klimaatakkoord
 2. Regionale energiestrategie (RES)
 3. Warmtevisies: van beleid naar energie
 4. Wijkuitvoeringsplannen: ontwikkelstrategie
 5. Praktijkcasus: opbrengsten & kosten
 6. Technische oplossingen energietransitie (o.a. warmtenetten)
 7. Mogelijkheden duurzame mobiliteit 
 8. Juridisch en ruimtelijk perspectief

12.30 uur: afsluiting
 

Leeropbrengsten

 • Je weet wat een Regionale Energiestrategie is en hoe je een uitvoeringsplan opstelt
 • Je leert welke mogelijkheden er zijn voor het financieren van duurzame energieprojecten
 • Je kent de meest gebruikte technische oplossingen om de bestaande voorraad te verduurzamen (o.a. warmtenetten, biogas/waterstof en all-electric)
 • Je krijgt inzicht in het speelveld en de onderliggende verhoudingen: corporaties, gemeenten, beleggers en particulieren
 • Je leert om te gaan met de weerstand van burgers en bedrijven: kies je voor opleggen of verleiden?

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Docent:

Doelgroep

Beleidsmakers, projectleiders duurzaamheid, warmtevisies en uitvoeringsplannen,  conceptontwikkelaars duurzame energie, adviseur duurzaamheid, planeconomen en projectleiders gebiedsontwikkeling.