Voortgang experimenten kostenverhaal Omgevingswet

Wanneer? 
dinsdag 12 februari 2019
Waar? 
Stationsplein 9d, Gouda
Investering? 

€ 645,- (excl. btw). Indien u een collega meeneemt, dan betaalt u beiden € 595,-. 

Inhoud

Eind juni 2017 kwam de langverwachte aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (de 16e tranche) die de experimenten bevatten voor het kostenverhaal. Afgelopen jaar zijn de experimenten daadwerkelijk vorm gaan krijgen. Het is een proeftuin waarbij private initiatieven de ruimte krijgen om ervaring op te doen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met kostenverhaal wanneer je iedere functie mag realiseren behalve wonen? Ondertussen zijn een aantal experimenten verwerkt in een (concept) Omgevingsplan. Daarbij heeft de RvS onlangs een advies over de 16e tranche uitgebracht.

Inmiddels is op 28 november 2018 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de AMvB met betrekking tot de 16e tranche (kostenverhaalsregeling 7v) gepubliceerd. Dit maakt de weg vrij om in de geest van de Omgevingswet kosten te verhalen. Wat is hiervan de uitkomst? En wat betekent dit praktisch gezien?

Tijdens het seminar komen verschillende ervaringsdeskundigen (o.a. Joop van de Brand) aan het woord. Zij delen hun ervaringen met de experimenten tot nu toe. Ook geven zij aan hoe je hier in de praktijk alvast mee aan de slag kan gaan. 

Programma

1. Stand van zaken wetgeving

  • kostenverhaal voor een (bestaand) gebied;
  • geen verplichting meer tot kostenverhaal in bepaalde gevallen;
  • onvolledig kostenverhaal als nog niet bekend is wat de initiatieven inhouden;
  • hoe met kostenverhaal om te gaan als er geen vergunning meer is.

2. Ervaringen met de experimenten en doorwerking in de uitvoeringswet

  • Uitstellen exploitatieplan tot het verlenen van de omgevingsvergunning, dan heb je als het “tegenzit” twee weken de tijd om een plan in de raad te brengen, terwijl je ook nog eens niet precies weet wat er komt; voorbeeld is de gemeente Alphen aan de Rijn.
  • Faciliteren van eigen initiatief van de grondeigenaar of gebruiker met een onduidelijke uitkomst, terwijl de overheid wel veel kosten heeft gemaakt voor een ruimtelijk raamwerk. Hoe beperk je de schade, als niet alles  komt? Dat is stadsrandzone Haarlemmermeer.
  • Investeren in relatie tot de stand van de transformatie; oftewel dynamische kostenontwikkeling. Ervaringen in Park Rijnhuizen in Nieuwegein waar een kantorengebied stapsgewijs getransformeerd wordt naar een woonwijk.
  • Weliswaar is er een anterieure overeenkomst tussen gemeente en grondeigenaar, maar er komt een nieuwe duurzame proeftuin die mede door een participatieproces tot stand komt De vraag is vervolgens hoe je kostenverhaal vorm geeft ook bij een hoge graad van participatie.
  • De Binckhorst biedt vooral ruimte aan initiatiefnemers en staat zelfstandig realiseren van functies toe. Hier zijn al concrete regels bekend.  

3. Wat staat ons te wachten?

  • Ondertussen is ook de 17e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in procedure genomen en ook daar is het kostenverhaal in verwerkt. De insteek is daar weer anders dan in 16e tranche. Ook die resultaten komen aan bod. 

Doelgroep

Planeconomen en vastgoedjuristen.

Investering

€ 645,- (excl btw). Btw kunt u terugvorderen uit Btw-compensatiefonds (BCF). Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van uw organisatie. Indien u een collega meeneemt, dan betaalt u beiden € 595,-. Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd. 

PE punten: Als u deze cursus wilt gebruiken voor Permanente Educatie dan kunt u dat bij ons aangeven. Wij zullen voor u nagaan of dit mogelijk is.

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag