Voortgang experimenten kostenverhaal Omgevingswet

Eind juni kwam de lang verwachte aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (de 16e tranche) die de experimenten bevatten voor het kostenverhaal. Na de zomer zijn de experimenten gaan lopen. Dat is een proeftuin geworden om ervaring op te doen met  veel ruimte voor private initiatieven. Hoe ga je bijvoorbeeld om met kostenverhaal in het geval je iedere functie mag realiseren behalve wonen? 

De in de aanvullingswet Grondeigendom voorstelde wijzigingen ten opzichte van de Omgevingswet zijn weer voor een deel teruggedraaid.

Inmiddels zijn de experimenten zodanig ver dat er breder draagvlak is ontstaan voor de regels die in de experimenten zijn toegepast. Daarmee is er voldoende input voor de definitieve tekst van de Aanvullingswet Grondeigendom.

Joop van den Brand, als juridisch auteur van het experiment en Theo Stauttener als financieel vertaler, zullen hun ervaringen binnen de vijf experimenten vertellen en met u in discussie gaan over de haken en ogen van het kostenverhaal.

Ook aan het woord komen vertegenwoordigers van twee van de experimenten. Zij delen hun ervaringen tot nu toe. Zij zullen ook aangeven waar je al mee aan de slag kan voor de verdere uitvoering.

Programma

1. Stand van zaken wetgeving:

Allereerst wordt behandeld wat niet zal veranderen ten opzichte van de Wro. Daarnaast gaan we in op wat wel verandert; zoals het kostenverhaal voor een (bestaand) gebied, geen verplichting meer tot kostenverhaal in bepaalde gevallen en onvolledig kostenverhaal als nog niet bekend is wat de initiatieven inhouden en hoe met kostenverhaal om te gaan als er geen vergunning meer is.

2. Ervaringen met de experimenten en doorwerking in de uitvoeringswet.

We behandelen meerdere projecten: binnenstedelijke, uitleglocatie of met een uitgesteld exploitatieplan.

  • Uitstellen exploitatieplan tot het verlenen van de omgevingsvergunning, dan heb je als het “tegenzit” twee weken de tijd om een plan in de raad te brengen, terwijl je ook nog eens niet precies weet wat er komt (gemeente Alphen aan de Rijn).
  • Faciliteren van eigen initiatief van de grondeigenaar of gebruiker met een onduidelijke uitkomst, terwijl de overheid wel veel kosten heeft gemaakt voor een ruimtelijk raamwerk. Hoe beperk je de schade, als niet alles  komt? (Stadsrandzone Haarlemmermeer).
  • Investeren in relatie tot de stand van de transformatie; of te wel dynamische kostenontwikkeling. Ervaringen in Park Rijnhoven waar een kantorengebied stapsgewijs getransformeerd wordt naar een woonwijk. Weliswaar is er een anterieure overeenkomst tussen gemeente en grondeigenaar, maar er komt een nieuwe duurzame proeftuin die mede door een participatieproces tot stand komt. De vraag is vervolgens hoe je kostenverhaal vorm geeft ook bij een hoge graad van participatie.
  • Het verst is de gemeente Den Haag met het ter visie leggen van het Omgevingsplan Binckhorst, inclusief de financiële paragraaf waarin het kostenverhaal is opgenomen. Hoor de laatste ontwikkelingen vers van de pers.

3. Een doorkijk wat ons nog te wachten staat

De bij de experimenten betrokken partijen zullen vanuit de ervaringen tot nog toe aangeven wat er naar verwachting in de uiteindelijke wetgeving terecht zal komen.

Doelgroep deelnemers:

  • Planeconomen
  • Projectleiders gebiedsontwikkeling
  • Beleidsmedewerkers gebiedsontwikkeling
  • Medewerkers projectcontrol en financiën
  • Projectontwikkelaars en andere ontwikkelende grondeigenaren.
  • Ontwikkelende beleggers.

Duur:

10.00 uur tot 16:00 uur.

Wanneer? 
dinsdag 12 december 2017
Waar? 
Amersfoort
Investering? 

€ 495- (excl btw). Btw kunt u terugvorderen uit Btw-compensatiefonds (BCF). Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van uw organisatie.

Indien u een collega meeneemt, dan betaalt u beiden € 445,-

Ruud van Marle (gemeente Medemblik)

Heel mooie introductiecursus. Goed voor mensen die zich met hun organisatie aan het oriënteren zijn hoe het vastgoed professioneler aan te gaan pakken. Het geeft een mooi breed perspectief op vastgoed en vastgoedmanagement. Alle facetten komen aan de orde. Ik kan hem zo aanbevelen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag