Verkenning nadeelcompensatie Omgevingswet: praktische gevolgen voor het grondbeleid

Wanneer? 
dinsdag 5 oktober 2021
Investering? 

€ 345, -

Inhoud

In het najaar (en mogelijk eerder) is de planning de handreiking nadeelcompensatie  onder de Omgevingswet te laten verschijnen. Het ministerie van BZK zal dit doen. Vooral de verschuiving van het schadeveroorzakende besluit naar het moment waarop het bestuur een initiatief toestaat heeft impact. 

Scobe wil graag een studiedag hierover inrichten. We willen ons daarbij richten op de praktische uitwerking voor het grondbeleid. Financieel verandert er het nodige. Bijvoorbeeld de planschade risicoanalyse wordt anders ingericht en er zijn consequenties voor anterieure en posterieure overeenkomsten. Wat is de gedachte hierachter? Hoe krijg je er grip op? En hoe wordt dit opgenomen in het omgevingsplan? Deze vragen komen aan de orde.  

Aangezien we de datum van de presentatie van de handleiding nog niet precies weten; heb je hierbij een vooraankondiging en een mogelijkheid om alvast een plek te reserveren. De datum die we hebben gesteld is een indicatie. We brengen je natuurlijk zo spoedig mogelijk op de hoogte en dan kun je beslissen om jouw aanmelding definitief te maken.

Programma

Volgt.

Leerdoelen

Volgt.

Docenten

nnb

Investering

€ 345, - (excl. btw, voor gemeenten terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds). Indien je een collega meeneemt, dan bedragen de kosten € 295,- per persoon. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de masterclass. Daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.