Gemeentelijk Vastgoed Management

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Wanneer? 
maandag 17 juni 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
vrijdag 6 december 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Inhoud

Veel gemeenten zijn inmiddels begonnen met de energietransitie. Dit roept een hoop nieuwe vragen op. Hoe maak je de slag naar aardgasvrij? Is energieneutraal financieel wel haalbaar? Hoe kun je dit verduurzamingsproces versnellen? 

Als je aan het begin van de verduurzaming van het vastgoedbezit staat, moet je eerst een beeld van de opgave krijgen. Deze masterclass geeft je handvatten om deze opgave doelgericht aan te pakken. 

Zo kan het keuzeproces van duurzaamheidsmaatregelen efficiënter ingericht worden. Hoe weet je wat wel en wat niet werkt? Wanneer stop je met de maatregel? Er worden veel praktijkvoorbeelden gegeven waardoor je leert van andere gemeenten en hier je voordeel mee kan doen.

Tijdens deze masterclass wordt gebruik gemaakt van De Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed (VNG). Zo kan je als gemeente bijdragen aan de maatschappelijke taakstelling van het Klimaatakkoord. 

 

Programma

9.30 uur: start

Ontwikkelen gemeenschappelijk beeld op de opgave:

 1. Betekenis van de routekaart wettelijk kader.
 2. Het bereiken van ambities en voldoen aan de verplichtingen.
 3. Herkennen en benoemen van de gevoelsmatige stand van zaken.
 4. Benchmark.
 5. Samenhang andere routekaarten als onderwijs en sport.
 6. Inventariseren van de vastgoedportefeuille op energieprestaties.

12.30 - 13.00 uur: lunch

 1. Bepalen van de duurzaamheidsaanpak.  
  • Categoriseren van energiemaatregelen, denken in pakketten.
  • Hoe zorg je dat je no-regret maatregelen kiest? (o.a. best practices, verantwoordelijkheid van de markt etc.)
  • Meekoppelkansen (groot onderhoud), nieuwbouw of herstructurering.
  • Alternatieve methoden om het energieverbruik in te schatten.
 2. Financiën en vastgoedrekenen.
  • Wat zijn de investeringen in relatie tot de verschillende energieniveaus /pakketten van verduurzaming?
  • (Groot) onderhoud en exploitatie van verschillende niveaus.
  • Aanvullende slagen voor betere prestaties.
  • Ontwikkelingen in kosten.
 3. Praktijkcasus

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Wicher Schönau (Twynstra Gudde)

De masterclass wordt samen met TwynstraGudde en in het bijzonder met Wicher Schönau georganiseerd. Hij is één van de personen die de VNG heeft geholpen om de Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed (voor gemeenten) op te stellen. Wicher is specialist in de organisatie van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. 

Rik Altena (DWA)

Daarnaast is Rik Altena (DWA) docent. Rik is beleidsadviseur en technisch specialist voor de verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Ook hij is adviseur voor de Routekaart. Rik zal met name de verschillende duurzaamheidsopties uitwerken. 

Doelgroep

Deze opleiding is relevant voor:

 • Vastgoedprofessionals
 • Beleidsmedewerkers Vastgoed en Vastgoedbeheer
 • Beleidsmedewerkers Maatschappelijk Vastgoed
 • Asset- en portefeuillemanagers
 • Facilitymanagers Vastgoed

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Na het volgen van deze dag:

 • Krijg je aanvullende argumenten aangereikt om te verduurzamen
 • Weet je hoe je de energieprestatie meetbaar maakt
 • Heb je zicht op trends en ontwikkelingen in gebruik van maatschappelijk vastgoed
 • Heb je een overzicht van de duurzaamheidsmaatregelen
 • Heb je een beeld van de investeringen

Investering

Investering per masterclasses is € 695,-
De 6-daagse cursus is € 3.099-
Het 4-daagse instaptraject is € 2.399,-

*De prijzen zijn exclusief btw en inclusief catering en lesmateriaal. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer bij jouw boekhouding.