Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed

Scobe in samenwerking met 

De gemeenten in Nederland hebben hun handtekening gezet onder de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. Hierin staat de doelstelling geformuleerd dat al het maatschappelijk vastgoed in 2040 energieneutraal is. Een doelstelling die ambitie uitstraalt! Gemeenten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Elke gemeente die investeert in maatschappelijk vastgoed dient de vraag te stellen of dit past bij de geformuleerde duurzaamheidsdoelstelling.

De Masterclass Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed op 31 oktober gaat in op de huidige situatie van gemeentelijk vastgoed, de gevolgen van de energietransitie voor het gemeentelijk vastgoed, proces & organisatie, technieken en last but not least de businesscase van verduurzaming.

Wat betekent de energietransitie opgave voor het gemeentelijk vastgoed

De gemeenten in Nederland hebben allemaal commitment gegeven aan de Investeringsagenda ‘Naar een Duurzaam Nederland’. Om hieraan uitwerking te geven is het van belang dat we precies weten wat wij ondertekend hebben én hoe we deze ambitie willen gaan realiseren. Onderstaande vragen zullen wij aan de orde stellen:

 • Wat is energieneutraal?
 • Welke trends zijn hierin?
 • Welke route leidt hiertoe?
 • Moet hier beleid op worden gemaakt?
  • Duurzaamheidsbeleid
  • Accommodatiebeleid 
 • Wat betekent dit voor de organisatie van het gemeentelijke vastgoed?

 “Vastgoedsturing tot nu toe”

Gemeenten hebben veel vastgoedobjecten in eigendom. Denk hierbij aan gemeentehuizen, scholen, wijkgebouwen, buurthuizen, strategisch vastgoed etc. Dit vastgoed wordt op dit moment geëxploiteerd. In dit onderdeel frissen wij de systematiek op met behulp van een casus die tot heden veelal wordt toegepast. Onderwerpen die hierbij behandeld worden zijn:

 • Discount Cashflow methodiek
 • Investeringsniveau van gemeentelijk vastgoed
 • Opbrengsten van gemeentelijk vastgoed
  • Kostendekkend
  • Marktconform
 • Professioneel portefeuillemanagement of meer objectgericht en sectoraal bepaald?
 • Vastgoedsturing
 • Rol van de gebruikers

Technieken

Veel mensen zullen gehoord hebben van de ‘trias energetica’, met als belangrijkste adagium: eerst besparen en dan duurzaam opwekken. In het kader van de doelstelling om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken, is het echter zaak om zowel besparen als duurzaam opwekken op dit moment te beschouwen. In dit onderdeel zullen we daarom in gaan op:

 • Mogelijkheden van isoleren
 • Mogelijkheden van duurzaam opwekken
 • Duurzaam hergebruik van materialen
 • De afweging van welke combinatie van maatregelen het meest geschikt is gezien gebouw- en gebiedskenmerken
 • Financiële aspecten van de verschillende technieken
  • Warmtenet, WKO, all-electric

Proces & Organisatie

Naast het verduurzamen van het eigen vastgoed stelt de energie-agenda 2016 dat we in 2050 geen aardgas meer in de gebouwde omgeving meer kunnen gebruiken.

 • Gemeenten krijgen de regie over de totale transitie naar duurzame, aardgasloze verwarming. Samen met stakeholders zullen ze gebieden aanwijzen waar de transitie plaats zal vinden.
 • Hoe kunnen we de verduurzaming van het eigen vastgoed verknopen met de totale transitie naar duurzame verwarming?
 • Welke partijen, zowel buiten als binnen de gemeente, hebben we zoals nodig om deze transitie vorm te geven?
 • Wat zijn inspirerende voorbeelden van een gezamenlijke aanpak van gemeentelijk vastgoed in bredere context?

Businesscase gemeentelijk Vastgoed

Voor verduurzamen van gemeentelijk vastgoed wordt in beginsel aangegeven dat dit een kostprijsverhogend effect heeft. Maar is dit zo? In dit deel staan wij stil bij de financiële vertaling van verschillende technieken in de businesscase van het gemeentelijk vastgoed. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Welke extra kosten worden er gemaakt?
 • Welk effect heeft dit op de inkomsten?
 • Wie heeft hier voordeel van? Ofwel welke invloed heeft dit op de vastgoedexploitatie en de beheersexploitatie?
 • Wat betekent dit voor de eigenaar en gebruiker
 • Welke sturingsmogelijkheden heb je als gemeente/vastgoedeigenaar?
 • Wat zijn de effecten bij nieuwbouw en bestaande bouw/verbouw?

Je gaat naar huis

 • met acties die je morgen kunt gaan oppakken
 • met met inzicht in financiele afwegingen
 • met een keuzeoverzicht over mogelijke duurzaamheidsingrepen....

Na de cursus Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed hebben de cursisten een doorkijk gekregen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het verduurzamen van vastgoed. Er is kennis genomen van verschillende technieken en hoe deze financieel uitwerken in de overall businesscase van het vastgoedobject. Tevens wordt aandacht besteed aan een bewustzijn, inbedding in beleid, het proces om tot de gestelde de ambitie te komen.

Duur:

09:30 uur tot 16:30 uur.

Wanneer? 
dinsdag 31 oktober 2017
Waar? 
Scobe Academy, Stationsplein 9d, Gouda
Investering? 

€ 495- (excl btw). Btw kunt u terugvorderen uit Btw-compensatiefonds (BCF). Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van uw organisatie.

Indien u een collega meeneemt, dan betaalt u beiden € 445,-

Douwe Oosterkamp (gemeente Hoogezand-Sappemeer)

 Ik vond het een hele leuke opleiding en heb geen moment ‘last’ gehad van de reistijd/-afstand, de opleiding was het zeker waard.

Tijdens de opleiding werd door een aantal docenten aangegeven dat de opleiding bedoeld was voor planeconomen. Ik vind dat de opleiding breder geprofileerd kan worden; ik denk dat deze opleiding voor veel projectleiders waardevol kan zijn voor het verkrijgen van een bredere ‘kennisondergrond’. Ik heb hem binnen Midden-Groningen dan ook al bij een aantal collega’s aangeprezen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag