Vastgoedrekenen: als ontwikkelaar, belegger en woningcorporatie

Wanneer? 
dinsdag 11 december 2018
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Bij vastgoedontwikkeling wordt meer dan in het verleden rekening gehouden met de toekomst. Niet alleen naar de sociaal-economische behoefte aan vastgoed op korte en lange termijn, maar ook naar de winst die behaald kan worden door nu meer te investeren in duurzaamheid. Die winst betaalt zich echter vaak pas uit in de exploitatiefase. In die fase spelen vaak andere partijen een rol dan in de initiatief- en ontwikkelfase. De belegger heeft andere belangen dan de ontwikkelaar.

Tijdens deze masterclass leer je hoe de financiële belangen in de verschillende fasen van vastgoedontwikkeling en -beheer zich tot elkaar verhouden. De grondexploitatie, vastgoed(ontwikkel)exploitatie en de beheerexploitatie worden in beeld en in relatie met elkaar gebracht. Wat gebeurt er als één partij zowel de grondexploitatie, de ontwikkelexploitatie als de beheerexploitatie doet? Niet elke exploitatie op zich wordt dan geoptimaliseerd, maar het totaal van de drie exploitaties geldt als doel. Een hogere investering in het vastgoed (bv. dikkere muren voor isolatie) kan resulteren in een lager resultaat van de ontwikkelexploitatie, maar een beter resultaat van het totaal. Dit doordat de beheerexploitatie sterk verbetert.

Programma

9.30 uur: start

1. Introductie vastgoedrekenen

2. Rekenen aan vastgoed: waarom?

3. De fundamenten van vastgoedrekenen

4. Methodologie en verschillende waarderingen

5. Uitgifteprijs bepalen: bezien vanuit de opstalexploitatie

12.30 - 13.00 uur: lunch

6. Rendement op vastgoed

7. Soorten rendement: BAR, NAR, IRR, WACC, Yield, TR, DR, IR

8. Methode van berekenen: Discounted Cashflow methode (DCF)

9. Bruto- en netto aanvangsrendement en kapitalisatiefactor

10. Integraal rekenen: samenhang tussen de vastgoed-, opstal- en grondexploitatie?

16:30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Resultaat

  • U weet hoe u een grondexploitatie moet maken die rekening houdt met de aspecten van de veranderde marktomstandigheden; 
  • U vergroot uw inhoudelijke kennis die noodzakelijk is voor de input van een grondexploitatie;
  • En u leert de uitkomsten interpreteren.

Douwe Oosterkamp (gemeente Hoogezand-Sappemeer)

 Ik vond het een hele leuke opleiding en heb geen moment ‘last’ gehad van de reistijd/-afstand, de opleiding was het zeker waard.

Tijdens de opleiding werd door een aantal docenten aangegeven dat de opleiding bedoeld was voor planeconomen. Ik vind dat de opleiding breder geprofileerd kan worden; ik denk dat deze opleiding voor veel projectleiders waardevol kan zijn voor het verkrijgen van een bredere ‘kennisondergrond’. Ik heb hem binnen Midden-Groningen dan ook al bij een aantal collega’s aangeprezen.