Vastgoedfinanciën

Scobe in samenwerking met 

Op deze dag worden de financiële aspecten van gemeentelijk vastgoedmanagement behandeld. Aangezien de gemeente verschillende rollen speelt in het vastgoed (ontwikkelaar, in enkele gevallen aannemer, beheerder, soms exploitant, verhuurder, huurder) worden ook de verschillende exploitatiemodellen in beeld én in relatie met elkaar gebracht. Daarna zoomen we in op de beheerexploitaties. Welke ratio’s spelen hier een rol? Wat betekenen die en hoe worden ze berekend?

  • Rendementen, hoe berekent u ze?
  • Daarna kijken we uitgebreid naar de beheerexploitaties. Wat is een exploitatie en hoe maakt u die? Hoe zit het bijvoorbeeld met btw en andere vormen van fiscaliteiten en de VPB?

In de middag zal ingezoomd worden op marktwerking, afschrijving en de gemeentelijke begroting en kostprijsdekkende huur.

  • Welke ‘kosten’ worden gedekt bij kostprijsdekkende huur?
  • Afschrijven: (lineair, annuïtair, op basis van cashflow), wat kost iets en hoe betaal ik het?
  • De gemeente en vastgoed: Speelt het BBV een rol en zo ja welke?
  • En wat betekent de invoering van de VPB?
Wanneer? 
dinsdag 11 december 2018
Waar? 
Amersfoort
Investering? 

595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Bart Gubbels (Provincie Limburg)

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.