Gemeentelijk Vastgoed Management

Vastgoedbeleid en formulering strategie

Wanneer? 
maandag 24 juni 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
vrijdag 13 december 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Inhoud

Tijdens deze cursusdag worden alle onderwerpen uit deze cursus met elkaar geïntegreerd en vertaald naar een uitvoeringsstrategie. Samen met je medecursisten ga je aan de slag. Door dit met meerdere organisaties te doen leer je onderling ook nog eens van elkaar.

Belangrijk in deze uitvoeringsstrategie is om goed te kijken naar wat er de komende vier jaar gaat gebeuren. Bijvoorbeeld in de keuze voor een investering spelen maatschappelijk rendement en financiering een grote rol. Hiervoor hebben we alvast een basisrekenmodel beschikbaar gesteld. Deze tool geeft je goed inzicht in alle aspecten die hierbij van invloed zijn. Daar werken we op door tijdens deze masterclass.

Programma

9.30 uur: start

Uitvoeringstrategie voor de eerste 4 jaar:

 1. Berekening van de investering.
 2. Bepaling Maatschappelijk rendement en (circulaire) financiering.
 3. Andere dekkingmiddelen als social rents en fiscale optimalisatie.
 4. Keuzeproces bij het invullen van een excel gelet op energieprestatie, financiën, rendement en gewenste vorm van aanbesteding.
 5. Indicatoren voor monitoring (afhankelijk van de wijze van uitvoering).
 6. Beleidsmatige beoordeling.
 7. Bestuurlijke verantwoording.
 8. Voorstellen voor bijsturing.

12.30 - 13.00 uur: lunch

Randvoorwaarden uitvoering:

 1. Vormen van uitvoering: inhouse tot volledig buiten de deur.
 2. Ervaringen met verschillende vormen van uitvoering.
 3. Het vormen van project selecties die in de markt zijn te zetten.
 4. Vormen van aanbesteding en in het bijzonder van energieprestatie.
 5. Juridische eisen aan een aanbestedingsprocedure, wat kan er mis gaan?
 6. Product: Input voor een gunning leidraad.
 7. Organisatorische randvoorwaarden aan je organisatie.

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Wicher Schönau (Twynstra Gudde)

De masterclass wordt samen met TwynstraGudde en in het bijzonder met Wicher Schönau georganiseerd. Hij is één van de personen die de VNG heeft geholpen om de Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed (voor gemeenten) op te stellen. Wicher is specialist in de organisatie van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. 

Nico Harkes (NEXT Vastgoed)

Nico Harkes, expert op het gebied van vastgoedrekenen, licht de Rekentool toe en werkt deze uit.

Doelgroep

Deze opleiding is relevant voor:

 • Vastgoedprofessionals
 • Beleidsmedewerkers Vastgoed en Vastgoedbeheer
 • Beleidsmedewerkers Maatschappelijk Vastgoed
 • Asset- en portefeuillemanagers
 • Facilitymanagers Vastgoed

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Na het volgen van de masterclass:

 • Kun je voor jouw gemeente een financieel overzicht maken (de jaarlijkse investeringslast en het maatschappelijk rendement)
 • Kun je afwegingen maken voor een organisatievorm die bij jou past
 • Heb je inzicht in voor- en nadelen van verschillende vormen van aanbesteding
 • Weet je hoe je (bestuurlijke) verantwoording kunt afleggen

Resultaat:

 • Een eigen aangepaste versie van het rekenmodel en een aanbestedingsleidraad
 • Een op maat gemaakte uitvoeringsstrategie die inspireert om uit te voeren

Investering

Investering per masterclasses is € 695,-
De 6-daagse cursus is € 3.099-
Het 4-daagse instaptraject is € 2.399,-

*De prijzen zijn exclusief btw en inclusief catering en lesmateriaal. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer bij jouw boekhouding.