Vastgoedbeleid en formulering strategie

Scobe in samenwerking met 

Ochtend

Met een integrale bril kijken we deze dag naar hoe gemeentelijk beleid vertaald kan worden naar vastgoedbeleid en -management. Dit met in acht name van de financiële, beleidsmatige en juridische kaders zoals eerder gesteld zijn.

 • Wat is de gemeentelijke en bestuurlijke visie op (duurzaam) vastgoed? En welk beleid en gemeentelijke opgave volgen hieruit?
 • Gemeentelijk vastgoed: wie zijn de betrokken partijen?
 • Taken en positionering: hoe ziet de gemeentelijke vastgoedorganisatie er uit?

Portefeuille- en assetmanagement en property-management: wat is het?

 • Hoe komt u tot een portefeuille-indeling?
 • Wat is assetmanagement? En hoe verhoudt dit zich tot portefeuillemanagement?
 • Wat voor instrumenten zijn hiervoor beschikbaar?
 • Wat is logisch om zelf te doen als gemeente en wat kan worden uitbesteed?
 • Verantwoording over vastgoed: Waarop toetst de Rekenkamer?

Middag

Voor het middagdeel wordt de leidinggevende uitgenodigd voor het verder uitbouwen van een vastgoedstrategie.

Aan het einde van de cursus is het goed om de opgedane kennis te spiegelen samen met de leidinggevende. Daarbij gaat het enerzijds om het teruggeven van het geleerde en anderzijds om het formuleren en implementeren van een aantal strategische doelen. Samen met je leidinggevende en medecursisten ga je aan de slag. Door dit met meerdere organisaties te doen leer je onderling ook nog eens van elkaar.

De dag zal worden voorgezeten door een moderator die gaat helpen bij het formuleren van een strategie en die uiteindelijk een actieagenda oplevert. De stappen die aan bod komen:

 • Kort formuleren van de 0-stand en doelsituatie (al dan niet aan de hand van een bestaande vastgoedvisie).
 • Inspiratie door het schetsen van vergezichten door de moderator.
 • Wat is er met het geleerde in de hand mogelijk om de doelsituatie en mogelijke vergezichten te bereiken? Wat ontbreekt nog en waar zitten de knelpunten.
 • Wat kan je onderling leren van verschillende manieren van aanpakken?
 • Opstellen van actie-agenda. 

Het resultaat is een op maat gemaakte strategie die inspireert om uit te voeren. De dag wordt afgesloten met een borrel.

 

Wanneer? 
dinsdag 8 december 2020
Waar? 
Amersfoort
Investering? 

595,- (excl. Btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.