Duurzame gebiedsontwikkeling

Update ESG waarderen van grond en gebouwen – 2024

Wanneer? 
dinsdag 9 april 2024
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 675 - (excl. btw, voor gemeenten terugvorderbaar uit het btw-compensatiefonds). Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de masterclass. Daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd. 

Inhoud

Met name projectontwikkelaars, beleggers en delen van corporaties zijn vanaf 2024 wettelijk verplicht om te rapporteren over de zogenaamde ESG-criteria. ESG staat voor Environment, Social en Governemental. Dit zijn de drie belangrijkste criteria om de duurzaamheid en de ethische weerslag van een investering in een bedrijf of in een economisch veld te meten. Vanuit Europa zijn de regels gesteld.

Wil een partij goed scoren dan stelt dat vervolgens eisen aan de hele keten: dus aan gemeenten, aannemers kopers en gebruikers van panden. Er moet te allen tijde gerapporteerd worden over de keten. De accountant controleert. Dit om greenwashing te voorkomen. 

Soms zullen investeringen in ESG meer kosten betekenen en verlaging van de waarde van het in te kopen product. Op termijn zal het voor assets die niet aan standaards voldoen echter een lagere marktwaarde betekenen. Maar wat is het effect op de waarde van het gebouw en grond? En hoe verdisconteer je duurzaamheid in de marktwaarde?

Tijdens deze masterclass leer je waarom Europa deze eisen stelt en krijg je praktische handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan. Tijdens deze masterclass werken we door verschillende casussen heen.

Het is de bedoeling om met elkaar een handelingsperspectief te krijgen. BaseValue en Deloitte gaat ons daarbij helpen. Er is ook veel ruimte zijn voor discussie.

Programma

 • ESG in 2024
  • ESG-verplichtingen voor projectontwikkelaars, beleggers en aannemers.
  • Update over de laatste i Europese wet- en regelgeving rond ESG
  • De doorvertaling van de Europese eisen naar partijen in de gebiedsontwikkeling.
 • Het verwerken van omgevingskwaliteit in waardering van gebouwen en gronden.
  • Klimaat, energie en circulariteit.
  • MPG, GRESB en BENG, energielabels.
 • Het verwerken van sociale kwaliteit in de waardering van gebouwen en gronden.
  • IVSC standards social value en social impact.
  • Maatschappelijke kosten en baten (MKBA-techniek).
  • Betekenis van voorzieningen, sociale woningbouw en bewoners en gebruikers.
 • Het verwerken van Governance aspecten in de waardering van gebouwen en gronden.
  • Taxatie instructies.
  • Beleidsdoelstellingen.
  • Ethische waarde en daarnaar handelen. Ben en Jerry van de gebiedsontwikkeling.
 • ESG taxeren in de praktijk 5 casussen met onder andere:
  • ESG-informatie verwerken in het taxatierapport.
  • ESG-investeringen verdisconteren in de marktwaarde.
  • De verschillende taxatiemethoden (Disconteringsvoet, Discounted Cash Flow-methode en comparatief).

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteiten waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Deelnemers

Taxateurs van gebouwen en gebieden, projectontwikkelaars, woningcorporaties beleggers en een ieder ander die betrokken is bij gebiedsontwikkeling.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Investering

€ 675 - (excl. btw, voor gemeenten terugvorderbaar uit het btw-compensatiefonds). Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de masterclass. Daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd. 
 

Resultaat

Na deze dag kan je aan de slag met duurzaamheid zoals de accountant dat gaat controleren aan de hand van Europese wetgeving op het gebied van ESG:

 • Je kent de ESG verplichtingen voor projectontwikkelaars, beleggers en aannemers. 

 • Je weet de ESG verplichten vervolgen leiden tot eisen aan gemeenten en dat dit impact heeft op bewoners en ondernemers.

 • Je kent de gevolgen voor waarde en residuele grondwaarde.

 • Je kent de verplichte rapportage over duurzaamheid.

 • Je kan doorvertaling van Europese eisen maken. 

 • Je verwerkt de omgevingskwaliteit in waardering van gebouwen en gronden. 

 • Je verwerkt de sociale kwaliteit in de waardering van gebouwen en gronden. 

 • Je verwerkt de Governance aspecten in de waardering van gebouwen.