Transformeren in de praktijk

Op 22 juni lessen te leren van een transformatie-ontwikkelaar

Gelukkig zien we steeds vaker dat gebouwen een 2e leven is beschoren.  Op kansrijke en minder kansrijke plekken en gebouwen worden transformatiestudies gedaan. Wat kunnen we op deze plek maken, wat kost een transformatie? Welke planologische barrières heb ik te slechten. Ook wordt er vanuit een gewenste functie naar gebouwen gekeken. Waar of hoe kunnen we het gewenste programma realiseren in een te transformeren gebouw.

Aan de hand van enkele praktijkcasussen worden de belangrijkste constructie-technische, financiële en juridische barrières en kansen besproken die op kunnen treden bij de transformatie van gebouwen.

Een van de belangrijkste lessen bij de transformatie is bijvoorbeeld dat niet alleen vanuit een gewenste toekomstige functie moet worden gekeken maar evenzeer naar de fysieke mogelijkheden die een gebouw in zich heeft. Beide aspecten kunnen dan beter met elkaar worden vervlochten om tot een succesvolle transformatie te komen.

Het programma

1. Overzicht van de uitdagingen die er voor ons liggen bij de transformatie van gebouwen

 • Gebouw als uitgangspunt of gewenste functie als uitgangspunt. Wat kun je fysiek met een bestaand gebouw. In kaart brengen van de verschillende fysieke eigenschappen van het gebouw en de plek.
  • Bouwkundige constructie van het gebouw:  draagstructuur, verdiepingshoogte, gevelbekleding,  stijgpunten en  kabels en leidingen, alle zijn bepalend voor de mogelijkheden voor nieuwe functies.
  • Zet deze mogelijkheden af tegen je wensen mbt nieuwe functies en kijk met een open blik hoe andere functies hierin geplaats kunnen worden. Stel vanuit nieuwe functies niet te rigide nieuwe eisen aan je gebouw. Het is een bestaand gebouw. De constructie aanpassen leidt snel tot  (te) hoge kosten.
 • Juridisch-planologische aspecten: bestemmingswijzigingen
 • Financiële kaders en kansen
  • Met welke boekwaarde starten we de berekening van de Grex? Hier is een bepalend financieel moment dat een transformatie kan maken of kraken.
  • Hoe werken BTW versus overdrachtsbelasting bij transformatie in de Vex? We vliegen een financieel en fiscaal expert in die alle ins en outs voor het voetlicht brengen

2. Financiële aspecten van Transformatie 

 • Boekwaarde en BTW-overdrachtsbelasting
 • Constructies om boekwaarde laag te krijgen
 • BTW & overdrachtsbelasting, waar ligt de omslag, wanneer transporteer je?
 • Hoe kun je de stichtingskosten van een transformatie zo laag mogelijk houden, om zodoende de kans van slagen te optimaliseren.
 • Hoe ziet een gebouwexploitatie er uit? over hoeveel jaar schrijf je af. Wat is juridisch en fiscaal mogelijk?
 • Besparing door duurzaam hergebruik van bestaande materialen

3. Juridisch planologische aspecten van Transformatie 

 • Hoe kunnen we de bestemming van een gebouw wijzigen?
 • Kunnen we ook een tijdelijke bestemming realiseren? Welke extra ruimte kan de komende omgevingswet hiervoor bieden
 • Hoe kunnen we een flexibele bestemming organiseren om ook in de toekomst nieuwe functies een plek te kunnen geven?
 • Wat is de rol van verschillende overheden in dit proces: Rijk, provincie (provinciaal omgevingsplan) en gemeente. Met name de rol van de provincie in de programmering kan hierbij van belang zijn
 • Hoe passen we het bouwbesluit toe?
  • Zelfstandige of niet-zelfstandige woningen hebben andere eisen
  • Verschil tussen nieuwbouw en verbouw.

Praktijkgericht

Het college wordt opgebouwd rond enkele paraktijkcassussen. Uw kunt uw eigen casus inbrengen om daarop te reflecteren.

Doelgroep

 • Projectleiders nieuwebouw- en transformatieprojecten
 • Planeconomen
 • Vastgoedjuristen
 • Financieel controllers met portefeuille vastgoed
 • Beleidsmedewerkers gemeentelijk vastgoed

Duur: 09:30 uur - 16:30 uur

Wanneer? 
donderdag 22 juni 2017
Waar? 
Amersfoort
Investering? 

€ 545,- (excl btw). Btw kunt u terugvorderen uit Btw-compensatiefonds (BCF). Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van uw organisatie.

Indien u een collega meeneemt, dan betaalt u beiden € 495,-

Bart Gubbels (Provincie Limburg)

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag