Stedenbouwkundige principes en de marktrealiteit

Aan de hand van een concrete casus wordt inzicht geboden in het proces van rekenen en tekenen. De casus laat zien hoe je met stedenbouw aan diverse knoppen kunt draaien om een project haalbaar te maken. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen: welke ruimtelijke keuzes kun je definiëren om een plan haalbaarder te maken? Hoe kun je een optimaal evenwicht vinden tussen opbrengsten, kosten, maatschappelijk belang en ruimtelijke kwaliteit? Daarbij moeten we de nieuwe marktrealiteit en het verschil tussen uitbreidingen en bestaand stedelijk gebied in de gaten houden. Belangrijke aspecten die daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld fasering, normen voor ruimtegebruik, beperken noodzaak tot voorinvesteringen, integraal tekenen en rekenen, flexibiliteit en markt verleiden.

In het tweede deel van het programma wordt ingegaan op de nieuwe rol van de stedenbouw in de gebiedsontwikkeling. Het stedenbouwkundig plan zal bij complexe gebiedsontwikkeling een essentiële rol spelen om vastgelopen projecten vlot te trekken. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe kun je partijen in het gebied binden aan zo’n visie en op welke wijze kan je komen tot fondsvorming en bovenplanse verevening van kosten en opbrengsten met toepassing van de Grex-wet?  Voorts is de vraag aan de orde hoe die baaierd aan keuzes verwerkt wordt in de grex. Hoe bouw je voorwaardelijkheden in om prioritering mogelijk te maken? Met name de dynamiek van de ontwikkeling van het ruimtegebruik krijgt aandacht.

Wanneer? 
donderdag 16 november 2017
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Bart Gubbels (Provincie Limburg)

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag