Seminar Plankostenscan 2017 in werking

Per 1 april treedt de nieuwe plankostenscan in werking.

De plankostenscan van 2010 heeft nooit het stadium van wettelijke regeling bereikt. In de praktijk werd hij wel veel gebruikt in anterieure situaties. De scan geeft nu de maximale plafonds aan. Aan de keuzevrijheid om de scan toe te passen of te kiezen voor de werkelijke kosten komt een eind.

De nieuwe regeling plankosten exploitatieplan probeert beter aan te sluiten bij de praktijk en vooral in te spelen op het onderscheid in locaties. Was de oude plankostenscan toch vooral gebaseerd op de uitleg, de nieuwe regeling plankosten exploitatieplan geeft veel meer mogelijkheden om te nuanceren op inbrei- en stedelijke locaties.

In de praktijk zal dit betekenen dat er behoorlijke verschillen gaan ontstaan met de oude plankostenscan. Voor uitbreidingslocaties geven de eerste doorrekening een veel lagere bijdrage. Voor de inbreilocaties zal het tot een hoger resultaat leiden. Dat komt met name doordat er niet meer met een vast percentage wordt gewerkt over het bouw- en woonrijp maken, maar met de complexiteit.

De vraag is nu: wat gaat de nieuwe regeling plankosten exploitatieplan doen voor de praktijk? Formeel is hij alleen van toepassing voor exploitatieplannen, maar hij zal zeker ook zijn weg vinden bij anterieure overeenkomsten. Dit seminar gaat in op de praktische toepassing, de toepassing op anterieure overeenkomsten, de toepassing bij een exploitatieplan en de mogelijke doorontwikkeling bij de Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom. 

Onderwerpen die voorbij komen zijn:

 • Verschil oude en nieuwe plankostenscan.
 • De invloedsfactoren: gebiedstype, bodemgesteldheid en herstructurering.
 • complexiteitsfactoren voor ruimtelijke ordening, civiele techniek en algemeen.
 • Het effect van de jaarlijkse herziening
 • De eindafrekening.
 • Krijgt de gemeente nu te veel of te weinig?
 • Doorwerken voorbeeldplannen
 • de betekenis voor de anterieure overeenkomst
 • de plankostenscan en het exploitatieplan
 • relatie met de Aanvulingswet grondeigendom

Voorbeeldplannen doorwerken

Ook zullen we een aantal voorbeeldplannen doorwerken, om te kijken hoe dit in de praktijk uitpakt. Bij de behandeling van de casussen worden een woningbouwproject voor de uitleg, een inbrei-, een herstructureringslocatie en een bedrijventerrein behandeld. Daarbij nemen we de regels van de scan door en kijken hoever dat aansluit op uw praktijkervaring.

Samenhang met Anterieure overeenkomsten

Er zal uitvoerig worden stilgestaan bij de betekenis voor de anterieure overeenkomst. Daarbij moet gedacht worden aan:

 • De basisdoorrekening: samen invullen.
 • Omgaan met historische kosten.
 • Afspraken wie welke kosten voor zijn rekening neemt.
 • Afspraken over momenten van afrekenen.
 • Een aanvullende overeenkomst waarin dit wordt verwerkt.

De Plankostenscan en het Exploitatieplan

Een exploitatieplan komt niet veel voor en zeker niet een plan waarmee ook daadwerkelijk afgerekend wordt. We zullen laten zien hoe afrekenen van plankosten samengaat met afspraken over de gebiedsontwikkeling. Immers art 6.22 geeft aan dat wanneer de werken worden gerealiseerd volgens het exploitatieplan de kosten verrekend worden. Geldt dat ook voor de plankosten? We zullen een aantal praktische benaderingen laten zien.

Relatie van de nieuwe regeling plankosten met de Omgevingswet en de Aanvullingswet Grondeigendom

De Omgevingswet vraagt niet onmiddellijk om een aanpassing van de regeling. Dat is anders voor de Aanvulingswet grondeigendom. De verschillen zullen worden behandeld.

Doelgroep deelnemers:

 • Planeconomen
 • Juristen grondzaken
 • Projectleiders grondzaken
 • Projectleiders vastgoed
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedjuristen
 • Vastgoedadvocaten

Docenten:

Liselore Kaal is Planeconoom bij BPD Ontwikkeling en heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de nieuwe Plankostenscan/regeling plankosten. Aanvullend zal Hendrik van Sandick, die aan de basis stond van de Plankostenscan de juridische aspecten toelichten.

Duur:

09:30 uur tot 16:30 uur.

Wanneer? 
dinsdag 27 juni 2017
Waar? 
Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
Investering? 

€ 545,- (excl btw). Btw kunt u terugvorderen uit Btw-compensatiefonds (BCF). Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van uw organisatie.

Indien u een collega meeneemt, dan betaalt u beiden € 495,-

Bart Gubbels (Provincie Limburg)

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag