Realiseren duurzame energieprojecten

Wanneer? 
donderdag 5 september 2019
Waar? 
Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Zonneparken en windmolens zijn vooralsnog de twee grootste bronnen van hernieuwbare energie. Maar het is zeker niet eenvoudig om deze in in het ruimtelijk ontwerp te verwerken. Juridisch zijn er de nodige haken en ogen en ook financieel zijn de gevolgen groot. In deze masterclass geven we een overzicht van wat er bij komt kijken als we overstappen op alternatieve energiebronnen en hoe het gebruik van “sjoemelstroom” tegengegaan kan worden.

Programma

9.30 uur: start

 • Introductie alternatieve energiebronnen 
  • Beleid en doelstellingen;
  • Wat wil de consument?;
  • Hoe ziet een gebied met alternatieve energiebronnen eruit?
 • Windmolens (on-shore)
  • Eisen voor de bouw: fundaties, netinpassing en plaatsing windturbines;
  • Gevolgen voor de gebouwde omgeving;
  • Burgerparticipatie bij locatiekeuze als succesfactor voor sociale duurzaamheid;
  • Bijdrage windmolens aan BENG;
  • Procedures en vergunningen;
  • Financiële gevolgen voor de exploitatie.
 • Zonne-energie
  • Het businessmodel van tijdelijke invulling van (bedrijfs)terreinen;
  • Saldering/belastingkorting en gevolgen van verandering van de regels;
  • Particulier vs. zakelijk: het coöperatieve model;
  • Procedures en vergunningen: de rol van de gemeente;
  • Financiële gevolgen voor de exploitatie.

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Biomassa
  • Stikstof: vergunningen en milieugevolgen;
  • Van boer naar burger;
  • Voorbeelden van kleine centrales (zoals bij woningcorporaties).
 • Andere alternatieve bronnen (bv. waterstof en geothermie)
  • Juridische en technische mogelijkheden;
  • Financiële gevolgen voor de exploitatie.

12.15 - 13.00 uur: lunch

 • Tijdelijke opslag
  • Water als opslag;
  • Particulier vs zakelijk;
  • Batterijen;
  • Gevolgen gemeentelijke grondexploitatie.
 • Bodemlussen voor meerdere woningen
  • Hoe zitten bodemgebruikers in de weg?
  • Welke juridische oplossingen zijn er?

14.45 - 15.00 uur: pauze

 • Netwerken/nutsvoorzieningen/warmtenet
  • Grote investeringen in netwerken: hoe is dit mogelijk (smartgrids)?
  • Financiering via grondexploitatie, groene baatbelasting, gebouwgebonden lening of andere bronnen;
  • Beperking van de mogelijkheden: sjoemelstroom door de overheid.
 • Wat leveren deze investeringen op voor het milieu?

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzame gebiedsinrichting. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die hun duurzame kennis binnen gebiedsontwikkeling willen vergroten. 

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in duurzame gebiedsinrichting. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Resultaat

Aan het einde van de dag:

 • Heb je inzicht in de ruimtelijke gevolgen van het opwekken van hernieuwbare energie;
 • Ken je de enorme gevolgen voor de energienetten;
 • Heb je inzicht in de financieringsmogelijkheden.

Douwe Oosterkamp (gemeente Hoogezand-Sappemeer)

 Ik vond het een hele leuke opleiding en heb geen moment ‘last’ gehad van de reistijd/-afstand, de opleiding was het zeker waard.

Tijdens de opleiding werd door een aantal docenten aangegeven dat de opleiding bedoeld was voor planeconomen. Ik vind dat de opleiding breder geprofileerd kan worden; ik denk dat deze opleiding voor veel projectleiders waardevol kan zijn voor het verkrijgen van een bredere ‘kennisondergrond’. Ik heb hem binnen Midden-Groningen dan ook al bij een aantal collega’s aangeprezen.