Planeconomie & Vastgoedrecht

Publiekrecht

Wanneer? 
dinsdag 18 januari 2022
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Digitaal lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Wro, Grex-wet, bestemmings- en exploitatieplan, Omgevingswet, Aanvullingswet grondeigendom

Tijdens deze masterclass wordt een toelichting gegeven op de bestaande juridische sturingsinstrumenten voor project-  en gebiedsontwikkeling. We geven handvatten voor procedures, doorlooptijden en ervaringen met het toepassen van de Wro en de Wabo. Kortom, hoe werken deze plannen in de praktijk? Wat zijn tips om met zo min mogelijk kleerscheuren een procedure te doorlopen? 

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

9.30 uur: start

1. Planologisch instrumentarium.

 • Structuurvisie;
 • Bestemmingsplan
  •  Vormen en inhoud.
  • Procedures en rechtsbescherming.
  • Financieel-economische uitvoerbaarheid;
 • Exploitatieplan als stok achter de deur voor kostenverhaal en samenhang bestemmingsplan en structuurpplan;
 • Omgevingsvergunning;
 • Overige relevante Wro-en Wabo aspecten.

12.30 - 13.00 uur: lunch

2. Voorkeursrecht

3. Onteigening

4. Casus gebiedsontwikkeling

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

 • Je hebt een fundamenteel overzicht over het wettelijke RO-instrumentarium dat geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen;
 • Je kent de planologische procedures;
 • Je hebt zicht op het wettelijk juridisch, planologisch kader en beleid;
 • Je kent de ins en outs van de Wro en Grex-wet;
 • Je hebt handvatten om sturing te geven aan noodzakelijke onderzoeken en vergunningen;
 • Je bent uitgebreid op de hoogte van het exploitatieplan. Waar en wanneer dat van toepassing is, waar het over gaat en welke procedure daarmee gepaard gaat.