Planeconomie & Vastgoedrecht

Publiekrecht

Wanneer? 
donderdag 8 juni 2023
dinsdag 28 november 2023
donderdag 30 mei 2024
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 675,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Digitaal lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Masterclass start om 09.30 en duurt tot ca. 16.30 uur.

Inhoud

WRO, Grex-wet, bestemmings- en exploitatieplan, Omgevingswet, Aanvullingswet grondeigendom

Tijdens deze masterclass wordt een toelichting gegeven op de bestaande juridische sturingsinstrumenten voor project-  en gebiedsontwikkeling. We geven handvatten voor procedures, doorlooptijden en ervaringen met het toepassen van de Wro en de Wabo. Kortom, hoe werken deze plannen in de praktijk? Wat zijn tips om met zo min mogelijk kleerscheuren een procedure te doorlopen? 

 

Programma

9.30 uur: start

1. Planologisch instrumentarium.

 • Structuurvisie;
 • Bestemmingsplan
  •  Vormen en inhoud.
  • Procedures en rechtsbescherming.
  • Financieel-economische uitvoerbaarheid;
 • Exploitatieplan als stok achter de deur voor kostenverhaal en samenhang bestemmingsplan en structuurpplan;
 • Omgevingsvergunning;
 • Overige relevante Wro-en Wabo aspecten.

12.30 - 13.00 uur: lunch

2. Instrumentarium gebiedsontwikkeling

 • Voorkeursrecht
 • Onteigening
 • Planschade

3. CHW

 • Reikwijdte
 • Bestemmingsplan
 • Samenhang OW.

Casus

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je hebt een fundamenteel overzicht over het wettelijke RO-instrumentarium dat geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen;
 • Je kent de planologische procedures;
 • Je hebt zicht op het wettelijk juridisch, planologisch kader, vergunningen en beleid;
 • Je kunt een advies schrijven over de procedures en informatievoorziening van de Wro, Wabo en andere rechtsgebieden die het grondbeleid raken voor een concrete casus.