Planeconomie & Vastgoedrecht

Publiekrecht

Wanneer? 
woensdag 31 maart 2021
donderdag 27 mei 2021
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Digitaal lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Wro, Grex-wet, bestemmings- en exploitatieplan, Omgevingswet, Aanvullingswet grondeigendom

Tijdens deze masterclass wordt een toelichting gegeven op de bestaande juridische sturingsinstrumenten voor project-  en gebiedsontwikkeling. We geven handvatten voor procedures, doorlooptijden en ervaringen met het toepassen van de Wro en de Wabo. Kortom, hoe werken deze plannen in de praktijk? Wat zijn tips om met zo min mogelijk kleerscheuren een procedure te doorlopen? 

Programma

9.30 uur: start

1. Planologisch instrumentarium.

 • Structuurvisie;
 • Vormen van bestemmingsplan en inhoud;
 • Procedures en rechtsbescherming.
  • Financieel-economische uitvoerbaarheid;
  • Exploitatieplan als stok achter de deur voor kostenverhaal en samenhang bestemmingsplan en structuurpplan;
  • Omgevingsvergunning;
  • Overige relevante Wro-en Wabo aspecten.

12.30 - 13.00 uur: lunch

2. Voorkeursrecht.

3. Onteigening.

4. Casus gebiedsontwikkeling.

16:30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

 • U heeft een fundamenteel overzicht over het wettelijke RO-instrumentarium dat geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen;
 • U kent de planologische procedures;
 • U heeft zicht op het wettelijk juridisch, planologisch kader en beleid;
 • U kent de ins en outs van de Wro en Grex-wet;
 • U heeft handvatten om sturing te geven aan noodzakelijke onderzoeken en vergunningen;
 • U bent uitgebreid op de hoogte van het exploitatieplan. Waar en wanneer dat van toepassing is, waar het over gaat en welke procedure daarmee gepaard gaat.