Projectontwikkeling: contracteren met de overheid

Op deze cursusdag wordt op basis van veel casusmateriaal ingegaan op diverse aspecten van het contracteren met de overheid, toegespitst op vastgoedcontracten. Niet alleen de inhoud van contracten maar ook de totstandkoming daarvan komen aan de orde, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de bevoegdheidsverdeling bij overheidslichamen.

Hoe richt je contracten in, wat zijn daarbij de valkuilen en hoe beperk je de risico’s bij het voeren van onderhandelingen in het zicht van de totstandkoming van de overeenkomst?

De problematiek en de risico’s van het contracteren met de overheid worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en met uitspraken van de civiele rechter, die op heldere wijze worden besproken.

Programma

Ochtendsessie: de publieke taken van de Gemeente.

 1. Vastgoedprojecten: deelnemers, rollen in onderhandeling, exploitatieplan
 2. Voor- en nadelen exploitatieplan
 3. Grondexploitatieovereenkomst: anterieur vs. posterieur
 4. Grondexploitatieovereenkomst
  • Aandeel gemeente: w.o. ruimtelijk kader, bouw- en woonrijp maken en levering 
   • inspanningsverplichting vs. resultaatverplichting;
   • waartoe moet/kan de gemeente zich verplichten.
  • Aandeel ontwikkelaar: kostenverhaal grondexploitatie; opstalontwikkeling/exploitatie 
 5. Positie van de Raad en van college van B&W
  • besluiten van B&W en van de Raad; verantwoordingsplicht; zienswijzeprocedure.
 6. Voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen; globale bestemmingsplannen en uitwerkingsplicht; bestemmingsplannen met wijzigingsbevoegdheid.

Middagsessie: “contracteren”, het civielrechtelijk spoor; bevoegdheidsregeling Gemeentewet.

 1. Inhoud van de grondexploitatieovereenkomst; 
  • definitie; duur en looptijd; zekerheden (bankgarantie, concerngarantie, hypotheek); tussentijds opzeggen; gewijzigde en onvoorziene omstandigheden; boetebepalingen; ontbinding vs. opzegging; ontbindende en opschortende voorwaarde (bijvoorbeeld inzake instemming burgemeester en wethouders en de gemeenteraad); uitspraak Almere; geschillenbeslechting: rechtbank of arbitrage; mediation.
 2. Bevoegdheid. Werking art. 160 Gemeentewet: schijn van bevoegdheid 
 3. Onderhandelen en inhoud van de overeenkomst
  • informatieplicht vs onderzoeksplicht;
  • bedoeling van partijen;
  • clauses;
 4. Casusbehandeling
  • recente rechtspraak exploitatieplan;
  • onteigening:
   • noodzaak, urgentie en publiek belang;
   • kroonjurisprudentie inzake zelfrealisatie;
   • stand van zaken in de discussie over de eliminatieregel;
   • varia publiekrechtelijke onteigeningsprocedure aan de hand van kroonjurisprudentie.
Wanneer? 
donderdag 14 december 2017
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Douwe Oosterkamp (gemeente Hoogezand-Sappemeer)

 Ik vond het een hele leuke opleiding en heb geen moment ‘last’ gehad van de reistijd/-afstand, de opleiding was het zeker waard.

Tijdens de opleiding werd door een aantal docenten aangegeven dat de opleiding bedoeld was voor planeconomen. Ik vind dat de opleiding breder geprofileerd kan worden; ik denk dat deze opleiding voor veel projectleiders waardevol kan zijn voor het verkrijgen van een bredere ‘kennisondergrond’. Ik heb hem binnen Midden-Groningen dan ook al bij een aantal collega’s aangeprezen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag