Organische en integrale ontwikkeling (business case denken)

Wanneer? 
donderdag 11 oktober 2018
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie

Organische ontwikkeling richt zich op een ontwikkeling met kleine stappen. Dat brengt aan de ene kant meer kosten met zich mee, omdat er langer over een ontwikkeling wordt gedaan, maar aan de andere kant ook minder, met name omdat de rentecomponent afneemt. We analyseren wat er gebeurt met deze incrementele ontwikkeling. Uitnodigingsplanologie -al dan niet samen hand in hand gaand met organische ontwikkeling-  gaat veelal om bestemmingsplantechnische ruimte. Wil er werkelijk sprake zijn van een succes dan zijn er ons inziens ook financiële incentives nodig. Die zullen we verkennen in dit deel van de collegereeks.

Via grond- en gebiedsexploitatie naar een businesscase  

Wat is eigenlijk een gebiedsexploitatie en waarom biedt dit meer kansen dan een grondexploitatie?  Wat voegt het nieuwe denken van een businesscase toe? Het gaat er hier om dat je zicht krijgt op de wijze waarop de grondexploitatie samenhangt met andere exploitaties zoals die van opstallen en infrastructuur in de gebiedsexploitatie. Vervolgens gaat het om de wijze waarop vastgoed onderdeel is  van een onderneming en verwerkt wordt in een businesscase. Aangezien dit zeer uitgebreid kan zijn proberen we in dit dagdeel de kern voor de planeconomie te pakken te krijgen. Daarbij nemen we ook tijdelijke kosten en opbrengsten (bv de tijdelijke vestiging van een creatieve onderneming) mee; immers ook dat geeft verschillende inkomsten die in een klassieke grondexploitatie niet voorkomen.

Programma

9.30 uur: start

 1. Nieuwe domeinen: is gebiedsontwikkeling wezenlijk veranderd?
 2. Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl
 3. Waardedaling: afboeking en de spiraal omlaag
 4. Opwaarderen: van gebruik naar waarde
 5. Placemaking, gebiedsrendement en waardecreatie
 6. Alternatieve vormen van financiering
  • coöperatief (CPO)
  • energie als businesscase
  • bestaand en nieuw
 7. Organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie
  • Kostenverhaal vs. organische groei
  • Aanvullingswet grond en nieuwe Omgevingswet
 8. Evaluatie nieuwe instrumenten: o.a. stedelijke herverkaveling

12.30 - 13.00 uur: lunch

 1. Verband tussen grondexploitatie en gebiedsexploitatie
  • Organische gebiedsontwikkeling
  • Leegstand kantorenmarkt
  • Stagnatie woningbouwproductie
  • Huidig marktbeeld
  • Financiële structuur
 2. Circulaire economie.
 3. Gebiedsexploitatie opstellen; voorbeelden quick wins?
  • Invloed van indexering, wet- en regelgeving en terugverdientijd
  • Rekencasus
 4. Faciliteren

16:30 uur: afsluiting

 

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Resultaat

 • U kunt adviseren over nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en samenwerking.
 • Tevens leert u meer over de nieuwe verdienmodellen binnen ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag