Bodem

Ontwerptechnieken voor verbinding tussen de beneden- en de bovenwereld

Wanneer? 
maandag 15 januari 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
maandag 13 januari 2025 - 09.30 uur tot 16.30 uur
maandag 19 januari 2026 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 600,- ex. btw. Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen.

Inhoud

Om als regisseur gebiedsontwikkeling vanuit bodem en water snel nieuwe ideeën te vinden kan je gebruik maken van een aantal ontwerptechnieken. Veel ideeën bouwen voort op andere ervaringen. Soms kan de ervaringen met ontwikkelingen in bodem systeem, helpen om de bovenwereld in te richten. Soms kunnen er verbanden gelegd worden tussen zaken die niet zo veel met elkaar te maken lijken te hebben. Dan kunnen vuilstortlocaties energie leveren of fondsen voor sociale woningbouw (mogelijk onder de omgevingswet) worden ingezet om klimaat adaptief de omgeving in te richten en in dit verband de aanpassingen aan de bodem te betalen. 

Programma

Doel bepalen

 • Cyclisch ontwerpproces
 • Eindresultaat: praktische haalbaarheid en doeltreffendheid

Methoden inzetten

 • Divergeren (bijvoorbeeld duurzame varianten van bekende technieken; Ja-en techniek)
 • Kansdenken (hoe maak je van  de nood een deugd; meekoppelkansen en meer)
 • Associëren (verbanden leggen tussen bijvoorbeeld tussen water en energie (en verkeer))
 • Beelddenken (bodem als spons; parallel met andere onderdelen van de fysieke leefomgeving)
 • Creatief waarnemen (perspectief wijzigen/dwarsdenken): juridische regels anders interpreteren

Technieken toepassen

 • Analyse technieken
 • Mindmapping
 • Het Ambitieweb
 • Design Thinking

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteiten binnen bodemvraagstukken waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen.

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling tussen de cursisten. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Doelgroep

Deze opleiding is met name bedoeld voor bodemexperts (voor zowel junior als senior expert, planlogen, stedenbouwkundigen planeconomen en eenieder die aan de integrale gebiedsontwikkeling werkt, maar bodem en water belangrijk vinden.

Leeropbrengsten

Deze dag levert je het volgende op:

 • Je bent in staat alternatieven te bedenken voor de vraagstukken die er liggen
 • Je kan je oordeel uitstellen om nieuwe ideeën ruimte te geven
 • Je legt verbanden tussen de verschillende ontwerptechnieken
 • Je kan je verbeeldingskracht inzetten voor de verbinding tussen de beneden en de bovenwereld
 • Je weet wanneer je jouw perspectief moet wijzigen om tot verbinding te komen

Investering

Tijd

De starttijd van de masterclasses is 9:30 uur, binnenloop vanaf 9:00 uur.  Indien een masterclass alleen een middagprogramma bevat, starten we om 13:00 uur. Voorafgaand aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een eventuele huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1/2 dagdeel. Verder gaan we ervan uit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten

Per masterclass € 600,-*
Gehele opleiding € 3.800,-*

Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht).

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.