Nieuwe wet- en regelgeving & omgaan met een versplinterde vastgoedorganisatie

Wanneer? 
donderdag 16 januari 2020
Waar? 
Amersfoort
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Ochtend: Nieuwe wet- en regelgeving maatschappelijk vastgoed

Voor de meeste scholen, zwembaden, sportkantines en andere instellingen geldt dat zij aan het Rijk een informatieplicht hebben op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. Deze maatregelen moeten binnen 5 jaar terugverdiend zijn, per maatregel moet er gerapporteerd worden en staan er boetes op overtreding (sic). Maar hoe inventariseer je dat? Hoe controleer je terugverdientijd? Aanbesteden op prestatie of niet? Hoe kunnen burgers en bedrijven de politiek beïnvloeden?

Middag: Omgaan met een versplinterde vastgoedorganisatie

In veel gemeenten is de organisatie van het vastgoed nog steeds versplinterd over diverse afdelingen. Het beheer zit bij onderhoud, maar de exploitatie van het zwembad wordt weer op een andere afdeling geregeld; financiën worden centraal geregeld, maar van sturing op de portefeuille lijkt geen sprake. In deze masterclass verkennen we de (on)mogelijkheden van een vastgoedorganisatie die verdeeld is en zoeken we naar kracht van verbinding en integrale samenwerking. 

Programma

9.30 uur: start

 • Hoe duurzaamheidsmaatregelen van overheid terugvinden in onze gebouwregistratie? Voorbeelden van scans.
 • Burgers en bedrijven kunnen overheid/gemeenten aanspreken op hun milieuprestatie: hoe voorkom je dit?
 • Hoe houd je politieke invloeden zoveel mogelijk buiten de deur?
 • Hoe werkt het boetesysteem van de rijksoverheid?
 • Hoe werkt de handhaving?
 • Hoe besteed je aan, overleg je met handhaving en monitor je voortgang?
 • Wanneer gaat de gebruiker om meer subsidies vragen?

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Nieuwe energieprestatie;
 • Komst van de Omgevingswet;
 • Nieuwe eisen in aanbesteding en Wet Markt en Overheid.

12.15 - 13.00 uur: lunch

 • Versplintering van de vastgoedorganisatie: hoe is de taakverdeling tussen afdelingen geregeld?
 • Praktische uitvoering: stappen maken in samenwerking.
 • Subsidies: bindmiddel of splijtzwam?
 • Kostprijsdekkende huur: vele variaties en mogelijkheden.
 • Efficiënter en effectiever uitwerken onderhoud.

14.45 - 15.00 uur: pauze

 • Minder kosten en meer inkomsten: leren van anderen.
 • Duurzaamheidsambitie als integratiemiddel.
 • Opties voor een strategische benadering: scheiden of samenvoegen van taken? Privatiseren of exploiteren?

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

 • Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, provincies en waterschappen die te maken hebben met het management van het eigen vastgoed en de vastgoedportefeuille
 • (Toekomstige) asset- en portefeuille-managers
 • Managers vastgoed
 • Facilitymanagers vastgoed
 • Beleidsmedewerkers vastgoed en vastgoed-beheer
 • Planeconomen en projectleiders die meer van vastgoedbeheer en -exploitatie willen leren.

Docenten

Ochtend: Leendert Odijk (Advies in vastgoed)

Middag: Wicher Schönau (TG)

Resultaat

Deze dag levert je het volgende op:

 • Je kan een gerichte strategie uitzetten voor de handhaving van de verplichte milieumaatregelen die het Rijk eist.
 • Je hebt begrip van de versplintering van taken in jouw vastgoedorganisatie.
 • Zie je mogelijkheden om efficiënter en effectiever je werk te doen.
 • Heb je een idee over een aanpak om meer samen te doen als het gaat om gemeentelijk vastgoedbeheer