Planeconomie & Vastgoedrecht

Leegstand en transformatie

Wanneer? 
donderdag 4 november 2021
donderdag 10 november 2022
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF). Informeer bij uw boekhouding.

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een collega als vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Leegstaande objecten en terreinen vormen in de huidige markt een groot probleem. Hoe omgegaan moet worden met de problemen van leegstand (zeker bij krimp) zal in deze masterclass aan de orde komen. Transitie en een alternatief gebruik van objecten en gebieden zijn mogelijkheden. Maar soms rest geen andere strategie dan slopen. ’s Middags behandelen we de financiële, juridische en technische aspecten van de transformatie van kantoorgebouw naar woningen. Een projectontwikkelaar deelt zijn ervaringen. 

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

9.30 uur: start

Leegstand

 1. Soorten leegstand: oorzaken en verschillen.
 2. Regionale differentiatie.
 3. Hoe ga je met leegstand om?
  • Leegstandsmanagement;
  • Actoren en drijfveren;
  • Transitie (bv. sloop-nieuwbouw).
 4. Afwegingskader: kiezen van een strategie gelet op markt. financiën en juridische mogelijkheden.

12.30 - 13.00 uur: lunch

Transformatie aan de hand van een casus:

 1. Functionele/constructieve analyse: verrassende inzichten van een ontwikkelaar.
 2. Financiële aspecten.
  • Het probleem van de hoge inbrengwaarde;
  • Ervaringsregels voor een haalbare businesscase;
  • Fiscale aspecten.
 3. Juridisch planologische aspecten
  • Tijdelijke bestemmingen: mogelijkheden van wetten en besluiten;
  • Flexibele bestemmingen: hoe organiseer je manoeuvreerruimte voor de toekomst;
  • Impact van het Bouwbesluit.
    

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

 • Je bent op de hoogte van de huidige ontwikkelingen rondom leegstand en transformatie.