Leegstand en Transformatie

Wanneer? 
donderdag 8 maart 2018
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF). Informeer bij uw boekhouding.

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een collega als vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Leegstaande objecten en terreinen vormen in de huidige markt een groot probleem. Hoe omgegaan moet worden met de problemen van leegstand (zeker bij krimp) zal in deze masterclass aan de orde komen. Transitie en een alternatief gebruik van objecten en gebieden zijn mogelijkheden. Maar soms rest geen andere strategie dan slopen. ’s Middags behandelen we de financiële, juridische en technische aspecten van de transformatie van kantoorgebouw naar woningen. Een projectontwikkelaar deelt zijn ervaringen. 

Programma

9.30 uur: start

Ochtend: Leegstand en transformatie

 • Soorten leegstand: oorzaken en verschillen
 • Regionale differentiatie
 • Hoe ga je met leegstand om?
  • Leegstandsmanagement
  • Actoren en drijfveren
  • Transitie (bv. sloop-nieuwbouw)
 • Afwegingskader: kiezen van een strategie
  • Markt
  • Juridische mogelijkheden
  • Financiële waardering en beperkingen 

12.30 - 13.00 uur: lunch

Middag: Transformatie: van kantoor tot woningen (opgebouwd rond een praktijkcasus)

 • Uitdagingen van transformatie
  • Gebouw als uitgangspunt of gewenste functie als uitgangspunt. Wat kun je fysiek met een bestaand gebouw. In kaart brengen van de verschillende fysieke eigenschappen van het gebouw en de plek. Bouwkundige constructie van het gebouw versus je wensen mbt nieuwe functies. Stel vanuit nieuwe functies niet te rigide nieuwe eisen aan je gebouw. 
  • Juridisch-planologische aspecten: bestemmingswijzigingen
  • Financiële kaders en kansen
 • Financiële aspecten
  • Hoe kun je de stichtingskosten van een transformatie zo laag mogelijk houden, om zodoende de kans van slagen te optimaliseren.
  • Hoe ziet een gebouwexploitatie eruit? over hoeveel jaar schrijf je af. Wat is juridisch en fiscaal mogelijk?
  • Besparing door duurzaam hergebruik van bestaande materialen
 • Juridisch planologische aspecten
  • Hoe kunnen we de bestemming van een gebouw wijzigen?
  • Kunnen we ook een tijdelijke bestemming realiseren? Welke extra ruimte kan de komende omgevingswet hiervoor bieden
  • Hoe kunnen we een flexibele bestemming organiseren om ook in de toekomst nieuwe functies een plek te kunnen geven?
  • Wat is de rol van verschillende overheden in dit proces: Rijk, provincie (provinciaal omgevingsplan) en gemeente. Met name de rol van de provincie in de programmering kan hierbij van belang zijn
  • Hoe passen we het bouwbesluit toe?
   • Zelfstandige of niet-zelfstandige woningen hebben andere eisen
   • Verschil tussen nieuwbouw en verbouw

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Resultaat

U bent op de hoogte van de huidige ontwikkelingen rondom leegstand en transformatie

Douwe Oosterkamp (gemeente Hoogezand-Sappemeer)

 Ik vond het een hele leuke opleiding en heb geen moment ‘last’ gehad van de reistijd/-afstand, de opleiding was het zeker waard.

Tijdens de opleiding werd door een aantal docenten aangegeven dat de opleiding bedoeld was voor planeconomen. Ik vind dat de opleiding breder geprofileerd kan worden; ik denk dat deze opleiding voor veel projectleiders waardevol kan zijn voor het verkrijgen van een bredere ‘kennisondergrond’. Ik heb hem binnen Midden-Groningen dan ook al bij een aantal collega’s aangeprezen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag