Leegstand en Transformatie

Ochtend: Leegstand en transformatie

Leegstaande objecten en terreinen vormen in de huidige markt een groot probleem. Hoe omgegaan moet worden met de problemen van leegstand (de nieuwe opgaven) zal op deze cursusdag aan de orde komen. Transitie en een alternatief gebruik van objecten en gebieden, zijn mogelijkheden. Maar soms rest geen andere strategie dan slopen.

 • Wat voor leegstand (detailhandel, kantoren, bedrijven) en wat zijn de oorzaken en de verschillen?
 • Waar is de leegstand? regionale differentiatie
 • Hoe ga je er mee om
  • leegstandsmanagement
  • wie zijn de actoren en wat zijn hun drijfveren?
  • transitie (b.v. sloop-nieuwbouw)

We gaan in op een afwegingskader voor het kiezen van een strategie. Daarbij spelen aspecten als markt, juridische mogelijkheden, financiële waardering en fiscale beperkingen een rol. Het is de bedoeling een casus te verkennen.

Middag: Transformatie van een kantoor tot woningen. 

1. Overzicht van de uitdagingen die er voor ons liggen bij de transformatie van gebouwen

 • Gebouw als uitgangspunt of gewenste functie als uitgangspunt. Wat kun je fysiek met een bestaand gebouw. In kaart brengen van de verschillende fysieke eigenschappen van het gebouw en de plek. Bouwkundige constructie van het gebouw versus je wensen mbt nieuwe functies.  Stel vanuit nieuwe functies niet te rigide nieuwe eisen aan je gebouw. 
 • Juridisch-planologische aspecten: bestemmingswijzigingen
 • Financiële kaders en kansen: Met welke boekwaarde starten we de berekening van de Grex? Hier is een bepalend financieel moment dat een transformatie kan maken of kraken; Hoe werken BTW versus overdrachtsbelasting bij transformatie in de Vex? We vliegen een financieel en fiscaal expert in die alle ins en outs voor het voetlicht brengen

2. Financiële aspecten van Transformatie 

 • Boekwaarde en BTW-overdrachtsbelasting; Constructies om boekwaarde laag te krijgen
 • BTW & overdrachtsbelasting, waar ligt de omslag, wanneer transporteer je?
 • Hoe kun je de stichtingskosten van een transformatie zo laag mogelijk houden, om zodoende de kans van slagen te optimaliseren.
 • Hoe ziet een gebouwexploitatie er uit? over hoeveel jaar schrijf je af. Wat is juridisch en fiscaal mogelijk?
 • Besparing door duurzaam hergebruik van bestaande materialen

3. Juridisch planologische aspecten van Transformatie 

 • Hoe kunnen we de bestemming van een gebouw wijzigen?
 • Kunnen we ook een tijdelijke bestemming realiseren? Welke extra ruimte kan de komende omgevingswet hiervoor bieden
 • Hoe kunnen we een flexibele bestemming organiseren om ook in de toekomst nieuwe functies een plek te kunnen geven?
 • Wat is de rol van verschillende overheden in dit proces: Rijk, provincie (provinciaal omgevingsplan) en gemeente. Met name de rol van de provincie in de programmering kan hierbij van belang zijn
 • Hoe passen we het bouwbesluit toe?
  • Zelfstandige of niet-zelfstandige woningen hebben andere eisen
  • Verschil tussen nieuwbouw en verbouw.

Praktijkgericht

Het college wordt opgebouwd rond enkele praktijkcassussen. Uw kunt uw eigen casus inbrengen om daarop te reflecteren.

Wanneer? 
donderdag 8 maart 2018
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF). Informeer bij uw boekhouding.

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een collega als vervanger sturen kan altijd.

Een perfecte combinatie van kennis en vaardigheden

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag